Förstå framtiden först

Allt handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter.
Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden.

Det är det som Trivector handlar om.

cycle-icon

Skapa det hållbara transportsystemet

Våra konsulter och forskare hjälper dig att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

nayron-icon

Vässa din verksamhet

Vi hjälper organisationer att skapa en bestående konkurrensförmåga genom processbaserad verksamhetsutveckling.

monitor-icon

Bli mer synlig

Vi hjälper dig ge resenärerna tydlig trafikantinformation i realtid.

head-icon

Utbildningar, möten och idéer

Att överföra kunskap till våra kunder är en naturlig del av vårt arbetssätt.

Förstå framtiden först | Trendspaningar

Trendspaning 2016-09-15

Dagens problem framtidens arbetstillfällen

Miljöproblem, svält och flyktingströmmar. Även om robotar och maskiner tar över allt fler av våra arbetsuppgifter så nog finns det arbete även för framtida generationer. Och skulle arbetstillfällena...

Läs mer
Swimcity, Belatchew Arkitekter

Trendspaning 2016-09-05

Hållbarhet lika viktigt som gestaltning

Klä huset med strån som vajar i vinden och förser huset med energi, bo på vattnet eller odla smaskiga insekter i rondeller. Det kanske låter som vilda idéer, men är tvärtom noga genomtänkta förslag på...

Läs mer

Ett magasin från Trivector

Läs om nytänkande arkitekten Rahel Belatchew Lerdell, om trafikstrategin som håller, om framtidens arbetsmarknad och om det snabbväxande företaget som lägger tid på att beskriva sina värdeskapande processer.

Trivector | Podcast

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Trivector | Aktuellt

Resvaneundersökning med hjälp av appen TRavelVU

Hållbara transporter 2016-09-13

Nu gör mobilen resvaneundersökningen

Nu kan din telefon berätta för kommunens trafikplanerare när och vart du brukar resa, och med vilket färdmedel. Kunskapen om hur vi reser behövs för att kommunen eller regionen ska kunna planera...

Läs mer
Ny bussterminal i Umeå. Bild Umeå kommun

Hållbara transporter 2016-09-12

Ny bussterminal i Umeå klarar ökat bussresande

Umeås bussterminal ska byggas om för att klara hantera ett fördubblat kollektivtrafikresande och för att den behöver bli mer tillgänglig och trafiksäker. För kommunen är det också viktigt att den nya...

Läs mer
Jönköpings nya cykelprogram

Hållbara transporter 2016-09-09

Cykeln prioriteras upp i Jönköping

Jönköpings kommun har tillsammans med Trivector tagit fram ett nytt cykelprogram som prioriterar cykeln som transportmedel. Kommunens cykelvägar ska bli säkrare, sammanhängande och hålla en hög...

Läs mer
Cykelexpert med i regeringens samverkansgrupp.

Möten & idéer 2016-09-02

Cykelexpert med i regeringens samverkansgrupp för ”Nästa generations resor och transporter”

Regeringen har utsett fyra samverkansgrupper för att utveckla innovationspolitiken. Varje grupp är kopplad till ett innovationsområde: Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär...

Läs mer
Fönster ramar in stadsvy

Verksamhetsutveckling 2016-09-01

Ramavtal med Kammarkollegiet genom PWC

Trivector finns som underkonsult till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på ramavtalet inom kammarkollegiet gällande organisations- och verksamhetsutveckling. Kammarkollegiets avtal gäller alla...

Läs mer

Hållbara transporter 2016-08-31

Nytt poddavsnitt: Almedalen special

Ett nytt avsnitt från podden Esplanad är ute nu. Det är ett specialavsnitt från Almedalen, med intervjuer av paneldeltagare från Trivectors seminarium 5 juli.

 

Läs mer
Anders Ljungberg bloggar

En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.

Förstå framtiden först

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först.