Förstå framtiden först

Allt handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter.
Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden.

Det är det som Trivector handlar om.

cycle-icon

Skapa det hållbara transportsystemet

Våra konsulter och forskare hjälper dig att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

nayron-icon

Vässa din verksamhet

Vi hjälper organisationer att skapa en bestående konkurrensförmåga genom processbaserad verksamhetsutveckling.

monitor-icon

Bli mer synlig

Vi hjälper dig ge resenärerna tydlig trafikantinformation i realtid.

head-icon

Utbildningar, möten och idéer

Att överföra kunskap till våra kunder är en naturlig del av vårt arbetssätt.

Förstå framtiden först | Trendspaningar

Cyklister

Trendspaning 2016-11-23

Stockholm först i landet med regionalt cykelkansli

För att förbättra möjligheterna till cykling i Stockholms län har Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket region Stockholm har bildat landets första regionala...

Läs mer
Mattias Goldmann, Fores

Trendspaning 2016-11-15

Lagom radikal når längst

Stort bilintresse och samtidigt en stark oro för klimatförändringarna. Vad gör man med den kombinationen? Mattias Goldmann, vd för Fores och för 2030-sekretariatet har valt att kombinera sina...

Läs mer

Ett magasin från Trivector

Läs om Mattias Goldmann, miljömäktigast i Sverige 2016. Läs om hur vi kan rädda välfärden genom att ta tillvara på de nyanländas kompetens, och läs om robotarna som är på väg in på våra arbetsplatser och hem. 

Trivector | Podcast

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Trivector | Aktuellt

Pekskärmar vid Oslo Airport

2016-12-07

Digitala utomhusskyltar med touchteknik

Trivector kan nu erbjuda pekskärmsteknik, även kallat touchteknik, i samtliga digitala utomhusskyltar. Pekskärmstekniken kan installeras i befintliga modeller vilket ger kostnadseffektiva lösningar...

Läs mer
Karolina Skog: Miljöministern om Marrakech, stadsutveckling och framtiden

Möten & idéer 2016-11-24

Nytt poddavsnitt med miljöminister Karolina Skog

Karolina Skog tillträdde i år som miljöminister efter arbete som politiker och kommunalråd i Malmö. Förutom miljöfrågor har hon även ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling. Caroline Ljungberg...

Läs mer
Världskarta som visar vilka länder som medverkar i studien. Bildkälla: Active Healthy Kids.

Hållbara transporter 2016-11-17

Internationell studie: Sverige medelmåttigt på fysisk aktivitet bland barn

För första gången har svenska barns fysiska aktivitet jämförts med jämngamla i 37 länder. Studien presenteras i tidskriften Journal of Physical Activity and Health samt på en internationell konferens.

Läs mer
måttstock

Verksamhetsutveckling 2016-11-17

Mät på rätt sätt - skapa kunskap

Händer det att du mäter utan att förstå varför? Att du mäter många faktorer utan att använda informationen till något? Att informationen från dina mätningar kommer när det är för sent att agera? Eller...

Läs mer
EC2B, Trivectors koncept för transport som tjänst.

Hållbara transporter 2016-11-14

Ny förstudie: Transport som tjänst vid bostaden

En ny förstudie om EC2B, Trivectors koncept för transport som tjänst kopplat till bostaden, visar att det finns goda förutsättningar att genomföra ett pilotprojekt i Malmö.

Läs mer
Trivectors medarbetare

Hållbara transporter 2016-11-10

Vill du jobba med trafik för en hållbar framtid?

Trivector står inför många spännande uppdrag och har nu behov av fler engagerade och kreativa trafikkonsulter till vårt kontor i Göteborg.

Läs mer
Anders Ljungberg bloggar

En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.

Förstå framtiden först

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först.