• Svenska
  • English

arbetar som konsulter, forskare och utvecklare, med målet att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

konsulter och utbildare inom processbaserad verksamhetsutveckling.

utvecklar, säljer och underhåller IT-system för kollektivtrafikens fordon, hållplatsskyltar och trafikledning.

är kommunikations- och kunskapsföretaget som förbättrar genom kommunikation, undersökningar och utbildning.

Gå på kurs i vår!

Trivector Traffic erbjuder en lång rad utbildningar inom området hållbara transporter. Lär dig mer om trafiksäkerhetsrevision, godstransporter i stadsplaneringen, buller-mätning, parkering, spårvägsutformning eller planering av kollektivtrafik.

Vilka processer är viktigast utifrån ett kundperspektiv

Trivector hjälper organisationer att koppla verksamhetsidén och organisationens strategier med verksamhetens processer.

Fordonssystem

Genom oss kan du få komponenter till mobila informationssystem – t ex för presentation av information i bussar, spårvagnar och tåg.

På gång

På uppdrag av Naturvårdsverket utreder vi konsekvenserna av nuvarande rättspraxis på efterbehandlingsarbetet vid förorenad mark.

Nyheter från Trivector

Traffic - 2015-02-17

> Ny kurs - Godstransporter i stadsplaneringen

Lär dig grunderna inom godstransporter och hur man på olika nivåer i planeringen kan arbeta med ...

LogiQ - 2015-02-04

> ISO 9001 och ISO 14001 uppdateras

Kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 är båda under revision och de ...

System - 2015-02-26

> Nästa generations batteridrivna trafikantinformationsskyltar

Trivector har under flera år utvecklat NBS14B, den första batteridrivna TFT-skylten i sitt slag som ...

Information - 2015-01-19

> Tre SEO-trender för 2015

När det kommer till sökmotoroptimering så finns det många röster som skriker högt och som har ...

Få nyheter, tips och inspiration.

Trivector