• Svenska
  • English

arbetar som konsulter, forskare och utvecklare, med målet att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

konsulter och utbildare inom processbaserad verksamhetsutveckling.

utvecklar, säljer och underhåller IT-system för kollektivtrafikens fordon, hållplatsskyltar och trafikledning.

är kommunikations- och kunskapsföretaget som förbättrar genom kommunikation, undersökningar och utbildning.

Gå på kurs i vår!

Trivector Traffic erbjuder en lång rad utbildningar inom området hållbara transporter. Lär dig mer om trafiksäkerhetsrevision, godstransporter i stadsplaneringen, buller-mätning, parkering, spårvägsutformning eller planering av kollektivtrafik.

Vilka processer är viktigast utifrån ett kundperspektiv

Trivector hjälper organisationer att koppla verksamhetsidén och organisationens strategier med verksamhetens processer.

Fordonssystem

Genom oss kan du få komponenter till mobila informationssystem – t ex för presentation av information i bussar, spårvagnar och tåg.

Intresset ökar för BRT

Ett BRT-system ger många av spårvagnens fördelar, men har lägre investeringskostnader och kortare implementeringstid. Malmö är först i Sverige.

Nyheter från Trivector

Traffic - 2015-04-20

> Vilken stad cyklar om Lund?

Förra årets undersökning av vilken stad som är bäst på hållbara transporter, blir nu ännu mer ...

LogiQ - 2015-03-25

> Dålig måluppfyllelse? Vi löser det på 50 min!

Bidrar er verksamhetsutveckling till att ni når era mål? Går ert utvecklingsarbete ut över ...

Information, Traffic, System, LogiQ - 2015-03-13

> Skicka politikerna till rymden

Nästa klimattoppmöte borde arrangeras i rymden så att beslutsfattarna får se hur underbart vackert, ...

Information - 2015-03-31

> Trivector Information blir del i Gullers Grupp

Trivector AB säljer sitt majoritetsinnehav i Trivector Information, med fyra anställda. Från och ...

Få nyheter, tips och inspiration.

Trivector