Förstå framtiden först

Ämne: Ledningssystem

Allt fler verksamheter har insett värdet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vissa ser hållbarhetsarbetet som ett sätt att ta ett utökat...

Läs mer

Du har hört det, kanske sagt det: det som mäts blir gjort. En ”sanning” som upprepas gång på gång och som alltid antas betyda något positivt. Men det...

Läs mer

En ny stor ägare betyder inte alltid att ett nytt färdigt ledningssystem följer med. För företaget bakom den världsledande formalinteknologin Formox,...

Läs mer

World Quality Day arrangeras varje år i november världen över. Syftet är att visa på betydelsen av kvalitet för organisationers och nationers...

Läs mer

Trivector släpper nu sin hållbarhetsredovisning för 2015, redovisad enligt ny internationell standard och granskad av revisor.

Läs mer

Linjechefer som inte har getts rätt förutsättningar och otydlighet i ansvar mellan olika roller är vanliga förklaringar till att många tänkta...

Läs mer

Debattartikel i Kvalitetsmagasinet 160527 Processer som tar för lång tid är en fiende som är mer skadlig än någonsin, priset för långsamhet och...

Läs mer

Kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 är båda under revision och de uppdaterade versionerna förväntas komma under hösten.
Sy...

Läs mer

Att skapa ett ledningssystem som griper över verksamhetens alla processer, och involverar samtliga anställda kräver stor kunskap och erfarenhet om hur...

Läs mer