Förstå framtiden först

Datum

Intresset är stort för våra kurser inom processbaserad verksamhetsutveckling hösten 2017. Ett par kurser är redan fullbokade och andra nästintill. Se...

Läs mer

Lena Fredriksson är ny kontorschef på Trivector Traffic i Lund. Lena har arbetat på Trivector i många år, nu senast i rollen som ansvarig för...

Läs mer

Bättre, snabbare, billigare. Åstadkom mer med mindre. Förändra och förändras. Organisationer och dess medarbetare måste klara att förändras i...

Läs mer

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter och vinner SHIFT2017. SHIFT är en kommunrankning baserad på det europeiska...

Läs mer

Tack till alla er som kom och lyssnade på oss i Almedalen! Tack för intressanta diskussioner och bra frågor. Nu kan du ta del av våra presentationer...

Läs mer

Nu är Trivectors hållbarhetsredovisning för 2016 klar. Vi hör till de verksamheter som ännu inte behöver göra en hållbarhetsredovisning, men gör det...

Läs mer

De tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2017 är (utan inbördes ordning) Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Malmö,...

Läs mer

Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål. Det visar en studie som IVL...

Läs mer

Karlstads resecentrum ska förnyas för att bli en framtida knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande. Fyra arkitektteam har lämnat förslag...

Läs mer

7 av 10 kommuner har ett uttalat mål i att minska biltrafiken. Jämfört med 2015 har andelen ökat, från 66% till 70%. Det visar nya resultat från...

Läs mer