Förstå framtiden först

Datum

På hösten 1987 var vi tre forskare på LTH, institutionen för trafikteknik, som tyckte att det tog för lång tid innan alla smarta forskningsresultat...

Läs mer

Idag sker 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, målet i Örebro...

Läs mer

Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de...

Läs mer

Historien sägs aldrig upprepa sig, men när kollektivtrafik idag planeras är det trots allt bra att känna till något om den historiska utvecklingen....

Läs mer

Att lära sig cykla betyder så mycket - ett nytt transportmedel, större frihet och kanske ett nytt fritidsintresse. Det kan också innebära...

Läs mer

Tänk att bo rakt under en av Sveriges största solcellsanläggningar utan att veta om det. Trots att de är många, så syns solpanelerna på de platta...

Läs mer

Allt fler verksamheter har insett värdet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vissa ser hållbarhetsarbetet som ett sätt att ta ett utökat...

Läs mer

Stockholms läns landsting vill att fler ska cykla i länet och de vill ge mer plats för cykeln. De har därför tagit fram en regional cykelplan....

Läs mer

Vi behöver fler talangfulla och engagerade medarbetare med drivkraften att vilja förstå och forma framtiden. Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu...

Läs mer

Dina barnbarnsbarn kommer troligen bo i en storstad. Urbaniseringen pågår över hela världen och något stopp på denna utveckling syns inte. Allt fler...

Läs mer