Förstå framtiden först

Kategori: Verksamhetsutveckling

Allt fler verksamheter har insett värdet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vissa ser hållbarhetsarbetet som ett sätt att ta ett utökat...

Läs mer

Intresset är stort för våra kurser inom processbaserad verksamhetsutveckling hösten 2017. Ett par kurser är redan fullbokade och andra nästintill. Se...

Läs mer

Trivector växer och vi behöver fler managementkonsulter till våra kontor i Lund, Göteborg och Stockholm.

Läs mer

Teknologisk Institut bjuder in till konferensen Kontor 2017 där du får möjlighet att lära dig hur du skapar en mer lönsam och effektiv organisation...

Läs mer

Händer det att du mäter utan att förstå varför? Att du mäter många faktorer utan att använda informationen till något? Att informationen från dina...

Läs mer

Trivector finns som underkonsult till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på ramavtalet inom kammarkollegiet gällande organisations- och...

Läs mer

Genom att anta ett strategiskt perspektiv på logistikfrågorna i vården finns det möjlighet att göra stora förbättringar och effektiviseringar.

Läs mer

Debattartikel i Kvalitetsmagasinet 160527 Processer som tar för lång tid är en fiende som är mer skadlig än någonsin, priset för långsamhet och...

Läs mer

Anders Ljungberg är VD för Trivector LogiQ. Han är också konsult, forskare, inspiratör och författare med stort intresse för verksamheters förmåga att...

Läs mer

Att förstå sin egen verksamhet är inte samma sak som att förstå hur kunden upplever den. Ofta läggs betydande resurser på att ta reda på vad som...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv