Förstå framtiden först

Aktuellt

Trivector släpper nu sin hållbarhetsredovisning för 2015, redovisad enligt ny internationell standard och granskad av revisor.

Läs mer

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för andra gången på tre år kommunrankningen SHIFT. Lunds kommun får högst...

Läs mer

I augusti 2017 får Uppsala ett nytt linjenät för stadsbussarna med tolv busslinjer, varav en ringlinje. Tanken bakom det nya linjenätet är att skapa...

Läs mer

Varför ser städer ut som dom gör och hur har det kunnat bli en naturlig utveckling att bilen dominerar? Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson träffar...

Läs mer

Trivector klimatkompenserar för 2015 års koldioxidutsläpp på totalt 123 ton genom att bidra till finansieringen av ett CDM-projekt där linbanor...

Läs mer

I höst kommer Ulf Eriksson, doktor i trafik och hälsa samt trafikkonsult på Trivector, att föreläsa och hålla workshops om stads- och trafikplanering...

Läs mer

Linjechefer som inte har getts rätt förutsättningar och otydlighet i ansvar mellan olika roller är vanliga förklaringar till att många tänkta...

Läs mer

Den 22 juni arrangerade Trivector för andra gången seminariet ”Ingen parkering – ingen handel?!”, denna gång i Göteborg. Intresset för seminariet var...

Läs mer

Lyon är en av Europas mest intressanta kollektivtrafikstäder. Här finns BRT, tunnelbana, tunnelbana med kuggstång (det är brant på sina ställen),...

Läs mer

Att transporterna blir mer hållbara är mycket viktigt för att klara framtidens klimat- och miljömål. Och allt fler svenska kommuner arbetar idag...

Läs mer