• Svenska
  • English

Våra vanligaste yrkesroller (och utbildningar)

Här är några av våra vanliga yrkesroller, med tillhörande utbildningar. Det innebär samtidigt att det är personal inom dessa kategorier som vi oftast söker.
Uppdelningen är inte så strikt som den verkar – många som formellt är anställda inom ett visst Trivectorföretag genomför arbetsuppgifter även åt de andra företagen.

Trivector Traffic

Trafikkonsult

Arbetsuppgifter: Våra trafikkonsulter är specialiserade på ett till tre arbetsområden, t ex trafikplanering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, transportinformatik, logistik, transporter, samhällsplanering eller miljö.

Bakgrund: I allmänhet civilingenjör. De flesta som anställs är antingen nyutexaminerade, ev med några års yrkeserfarenhet, eller så tillhör de kategorin specialister, ofta med stor erfarenhet av forskning.

En tendens är att vi anställer allt fler medarbetare med en specialkompetens – t ex samhällsgeografi eller nationalekonomi – som ligger utanför det rent tekniska trafikområdet. Det är en följd av insikten att trafik- och transportfrågor samspelar intimt med många andra samhällsaspekter, inte minst ekonomi och miljö.

Trivector System

Systemutvecklare och programmerare

Arbetsuppgifter: Programmera system för data- och telekommunikation.

Bakgrund: Ingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller civilingenjör.

Hårdvaruutvecklare

Arbetsuppgifter: Utveckla hårdvara – främst fordons- och styrdatorer – samt designa mönsterkort m m.

Bakgrund: Ingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller civilingenjör

Servicetekniker

Arbetsuppgifter: Arbeta med våra produkter, installationer och hjälp åt kunder när problem uppstår.

Bakgrund: Ingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller civilingenjör.

Våra utvecklingsmiljöer är framför allt Delphi, C++ samt olika typer av databaser, och våra arbets- och teknikområden är bland annat TCP/IP, client/server, GPS, GSM, Mobitex, CAN och IBIS.

Trivector LogiQ

Verksamhetskonsult

Arbetsuppgifter: Kartlägga och utveckla processer, förbättra logistikflöden och rutiner, leda utbildningar.

Bakgrund: LogiQs konsulter har högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller miljövetenskap. Flera av dem har byggt på sin grundexamen, antingen med en högskoleexamen till eller med en licenciat- eller doktorsexamen. Alla hyser ett stort intresse för organisationer.

 

  • Serviceman som monterar skyltar.

De vanligaste yrkesrollerna på Trivector är:

  • Trafikkonsult
  • Systemutvecklare och programmerare
  • Hårdvaruutvecklare
  • Servicetekniker
  • Verksamhetskonsult
Trivector