Förstå framtiden först

Stadsmiljöavtal

Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer

Ladda ner

KolTRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

KolTRAST är en ny planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Den är ett komplement till handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) med fördjupning inom kollektivtrafikområdet.
KolTRAST vänder sig både till de som arbetar med kollektivtrafik i någon form och de som är verksamma inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningarna för att utforma ett attraktivt kollektivtrafiksystem. Handboken kan även användas som utbildningsmaterial på universitet och högskolor.

Ladda ner

White paper: Transport som tjänst

Transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är hett i diskussionen om framtidens transporter. Men vad är egentligen transport som tjänst, hur långt har utvecklingen inom området kommit, och vilka problem kan det vara lösningen på?

Ladda ner

Upp till 45 km/h med el-assistans på cykeln - Säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar

El-assisterade cyklar kan klassificeras i olika klasser beroende på effekt på motorn och upp till vilken hastighet fordonen ger krafttillskott. I denna rapport har vi identifierat 3 olika klasser som kallas för (vanliga) elcyklar, motoriserade cyklar och snabb-elcyklar (se figuren nedan). De två sistnämnda kategorierna kallar vi tillsammans för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar. Denna rapport fokuserar på säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar men tar även upp vanliga elcyklar i jämförelsesyfte.

Ladda ner

Feasability study MaaS 1.0

A business case for EC2B (In English)

Ladda ner

Planering för ökad och säker cykeltrafik

Viktig del för att skapa attraktiva och hållbara städer

Ladda ner

Cykelrevision med Bypad

Med Bypad kan du utvärdera och förbättra cykelarbetet i din kommun.

Ladda ner

Regionalt superbusskoncept

Superbussar – ett högklassigt regionalt bussystem i Nordostskåne.

Ladda ner

Måttliga åtgärder ger stora effekter

Artikel publicerad i Modern stadstrafik nr 2 2016.

Ladda ner

Mobilens offer - telefonkioskerna som försvann

Ladda ner

LundaMaTs - hållbarhetsstrategin som håller

Ladda ner

Kan mobilspelande rädda världen?

Ladda ner

Hållbarhet lika viktigt som gestaltning

Ladda ner

Dagens problem framtidens arbetstillfällen

Ladda ner

SMARTSET

Erfarenheter från ett europeiskt projekt för renare, säkrare och mer effektiva godstransporter.

Ladda ner

Hållbart resande i praktiken

Ladda ner

ELUND- the way to a clean and noise-free Lund

Ladda ner

Snabb anpassning

Ett projekt om beredskap och robusthet i transportsystemet vid oljebrist eller snabb prisuppgång

Ladda ner

EcoMobility SHIFT

Ladda ner

Kollektivtrafikens fordon - lär dig välja rätt

Ladda ner

Effektivare tjänsteresor med bilpool

Ladda ner

Åtgärdsval i praktiken

Ladda ner

Rapport: Trafiksystemlösning för centrala Skellefteå

Ladda ner

Kurs i social hållbarhet

Ladda ner

Effektivare tjänsteresor med bilpool

Ladda ner

Godstransporter i stadsplaneringen

Ladda ner

Grön resplan eller grön transportplan

Ladda ner

Trygghetsdialog

Ladda ner

Kommunal trafiksäkerhetsrevision

Ladda ner

Kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Ladda ner

Bussprioritering – effekter på framkomlighet och säkerhet.

Ladda ner

Dags att anpassa staden för nya cyklister

Ladda ner

Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid

Ladda ner

Snabbstarthäfte Buller Väg II

Ladda ner

Beräkningsmanual för Buller Tåg

Ladda ner

Kurs Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är ett planeringssätt för att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Denna kurs ger dig förutsättningar för att med stöd av fyrstegsprincipen planera för resurseffektiva transporter som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.

Ladda ner

Kurs Capcal

En kurs om hur du beräknar framkomlighet i korsningar, hur beräkningsresultaten används och hur du värderar den samhällsekonomiska nyttan av olika åtgärder.

Ladda ner

ISEMOA

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision utvärderar och förbättrar arbetet med tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik på både övergripande och detaljerad nivå.

Ladda ner

Grön resplan

En grön resplan eller grön transportplan är ett samlat grepp för att effektivisera resandet och transporterna inom en verksamhet. Planen kan omfatta såväl tjänsteresor som arbetspendling eller godstransporter.

Ladda ner

Godstransporter

Godstrafik har länge varit bortglömt inom stadsplaneringen. Trots detta är väl fungerande godstrafik helt avgörande för en stads funktion.

Ladda ner

Folkhälsa

Hur transportsystemet utformas betyder mycket för vår hälsa genom möjligheten till aktiv mobilitet, det vill säga möjligheten att gå eller cykla.

Ladda ner

EcoMobility SHIFT

Vilka faktorer är viktiga för ett hållbart transportsystem och hur framgångsrik är er stad? EcoMobility SHIFT erbjuder ett verktyg för att kartlägga nuläget och ta fram åtgärder när ni t ex ska ta fram eller utveckla en hållbar trafikstrategi/ Sustainable Urban Mobility Plan.

Ladda ner

Cykeltrafik

Cykeltrafiken är en viktig del i ett transportsystem för hållbar utveckling. Mindre luftföroreningar, bättre klimat, minskad trängsel och buller – samt attraktivare och socialt inkluderande städer.

Ladda ner

Buller Tåg

Buller Tåg 5.2 är det enklaste och snabbaste verktyget på marknaden för att beräkna tågbuller i olika miljöer.

Ladda ner

Bilpool

Antalet tjänstebilspooler ökar kraftigt på de svenska arbetsplatserna. Det är inte så konstigt – här finns mycket att tjäna.

Ladda ner

Attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Hållbar stadsutveckling förutsätter en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Hög bekvämlighet och tillgänglighet i kollektivtrafiken är två viktiga faktorer, vilka båda förutsätter en hög kapacitet i fordonen.

Ladda ner

Attraktiv busstrafik

Att tänka spår och köra buss innebär att maximera nyttan i förhållande till kostnaderna. Principen lanserades av Trivector i början 1990-talet och den fungerar precis lika bra nu som då.

Ladda ner

Buller Väg II

Buller Väg II är det enklaste och snabbaste verktyget på marknaden för att beräkna vägbuller i olika miljöer.

Ladda ner

Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Ladda ner

Varumärkesstrategi i praktiken

Ladda ner

Stå upp för hälsan

Ladda ner

SHIFT vinnare 2015

Ladda ner

Min plikt att vara besvärlig

Ladda ner

Hoppa över i andra skålen ett tag

Ladda ner

Förbättrade processer ger sjuka barn hopp

Ladda ner

Dagen då vi bytte sida

Ladda ner

Processbaserad verksamhetsutveckling

Ladda ner

Trivector NBS14B

Nästa generations batteriskyltar är här! Skylten har en högupplöst skärm som ger bättre läsbarhet och utrymme för att presentera fler avgångar tillsammans med störningsinformation jämför med andra batteriskyltar.

Ladda ner

Trivector NBS

Komplett presentationsenhet i rostfri kapsling, vilket gör att den passar utmärkt som presentationsenhet vid utomhusplacering, eller där risken för skadegörelse eller stöldförsök är stor.

Ladda ner

I/O-boxen TrIO 652

I/O-boxen TrIO 652 är utvecklad för att hantera kommunikation med gränssnitt som en fordonsdator är i behov av för skyltkommunikation och utrop.

Ladda ner

Trivector DSP

DSP är en kapslad presentationsenhet med klimat- och vandalskydd, tillverkad för extra tuffa miljöer. DSP har en inbyggd ljusstark LCD/TFT-display med kraftfull styrdator, samt komponenter för värme, kylning och kommunikation.

Ladda ner

Trivector DMS

DMS är en mångsidig och driftsäker server, speciellt lämpad för distribution av information i form av text, ljud, bild och video.

Ladda ner

Trivector DSI

DSI-serien är en kapslad presentationsenhet med vandalskydd för inomhusbruk.

Ladda ner

Cyklingens hälsoeffekter i Stockholm – en utredning med HEAT

Syftet med denna utredning är att studera cyklandets utveckling till och från Stockholms innerstad samt att beräkna det samhällsekonomiska värdet av de cykelresor som görs.

Ladda ner

Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare

Vårt samhälle genomgår en urbanisering, där städerna förtätas och antalet fotgängare och cyklister behöver öka för att skapa mer hållbara trafiksystem och attraktivare stadsrum. Fotgängare och cyklister har tidigare blandats och hanterats som en homogen grupp, men idag vet vi att dessa två trafikantgrupper har skilda behov och förväntningar på infrastrukturen.

Ladda ner

Vägar till trafiksäkerhet och trygghet

Ladda ner

Möjligheter med mobility management

Hur kan vi planera städer som på lång sikt är hållbara? Hur ser vi till att de är resurseffektiva och samtidigt attraktiva? Och hur kan det göras i våra svenska städer?

Ladda ner

Snabba förbättringar för nöjdare kunder

Ladda ner

Genomtänkta processer satta i system

Ladda ner

Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg

Ladda ner

Traffic Land Use in Cities

Ladda ner

Bicycle Safety in Gothenburg

Ladda ner

Organization of Regional Rail Public Transport

Ladda ner

Trafiksäkerhetsanalys i utvalda kommuner med STRADA som verktyg

Ladda ner

Den kommunala trafikskadebilden - en STRADA-analys

Ladda ner

Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige

I denna rapport presenteras en studie om trafiksäkerhetsaspekter av en ökad användning av elcyklar i Sverige. Studien har finansierats av Trafikverkets Skyltfond och pågick från den 1 september 2013 till den 15 september 2014.

Ladda ner

14 tips till dig som vill skapa en grönare kommun

För dig som gett dig tusan på att lyckas följer här några tips och råd som stöd på vägen.

Ladda ner

Ledningssystemet som får de anställda att ge järnet

Ladda ner

Measuring the Sustainability of a Passenger Transportation System

Ladda ner

Pedestrian Microsimulation

Ladda ner

E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem

Den snabbt växande e-handeln påverkar våra köpvanor samt våra resvanor. Under 2010 initierade Trafik och väg vid LTH och Trivector Traffic tillsammans denna forskning om effekterna och hållbarhetspotentialen av online shopping avseende transporter. Den svenska Energimyndigheten godkände vårt förslag och projektet inleddes 2011.

Ladda ner

Bilfria centrumgator

litteraturstudie och enkät i svenska kommuner

Ladda ner

High Capacity Transports

Ladda ner

Goal fulfilment during construction within the West Swedish Solution

Ladda ner

Kollektivtrafikens urverk - att dra nytta av de Schweiziska framgångsfaktorerna i en avreglerad marknad

Med hjälp av framtagna nyckelfaktorer för en framgångsrik kollektivtrafik beskrivs varför den schweiziska kollektivtrafiken är attraktivare för resenärer än den brittiska kollektivtrafiken. Anledningarna till framgång eller misslyckande kan då också hittas i respektive lands lagstiftningar.

Ladda ner

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt – Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter

Syftet med projektet är att undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till det transportpolitiska hälsomålet.

Ladda ner

Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, infrastruktur och bebyggelse

Genom en litteraturstudie har ett antal trendområden och deltrender identifierats och därefter analyserats utifrån deras förväntade påverkan på främst infrastruktur och bebyggelse. Trendområden som studerats är bl a urbanisering, befolkningsutveckling, klimatförändringar, naturresurser och miljö, livsstilstrender och ny teknik.

Ladda ner

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar

Under våren 2012 har Trivector Traffic på uppdrag av Trafikverket genomfört en kartläggning och analys i syfte att förstå vilka problem som finns i orterna Ullared och Torup samt vilka åtgärder (steg 1 och 2, fyrstegsprincipen) som skulle kunna utnyttjas för att lösa dessa.

Ladda ner

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Ladda ner

Hög prioritet för gång- och cykeltrafik i samhällsplaneringen – hinder och framgångsfaktorer

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur arbetet med att ge gång- och cykeltrafik hög prioritet i kommunal planering kan utvecklas. Detta görs genom fallstudier i två skånska kommuner med aktiv planering för gång och cykel: Malmö stad och Lunds kommun.

Ladda ner

Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation

Gång är ett viktigt transportsätt för äldre personer och äldres mobilitet påverkas till stor del av olika trygghetsrelaterade barriärer i gångmiljön. Samtidigt är säkerhet en viktig planeringsparameter. Ibland hänger trygghet och säkerhet inte samman; det finns miljöer och situationer som är säkra, men som ändå upplevs otrygga och därmed undviks.

Ladda ner

Samordnad kollektivtrafik på landsbygd - Del 2

Det är en utmaning att erbjuda attraktiv kollektivtrafik till en rimlig kostnad i landsbygdsområden. Samtidigt är det viktigt att även i glest befolkade områden bygga upp attraktiva trafiksystem med kollektivtrafiken som en viktig del. I samband med detta har frågan om samordning av olika samhällsbetalda transporter
kan bidra till en attraktivare kollektivtrafik i glest befolkade områden ställts i många sammanhang.

Ladda ner

Snabb anpassning av transportsystemet till minskad tillgång på billig olja

En analys av Öresundsregionens sårbarhet och besparingspotentialen för olika åtgärder

Ladda ner

Inducerad trafikefterfrågan – hjälp att hantera fenomenet i planering av trafiksystemet

Denna rapport är den sammanfattande slutredovisningen av ett större forskningsprojekt inom ramen för Vägverkets SNE-grupp RPD (Road Planning and Design). Projektet som helhet har behandlat inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser och syftar till att förbättra kunskapen om hur kapacitetshöjande väginvesteringar påverkar trafikarbetet och miljön och därmed de övergripande transportpolitiska målen.

Ladda ner

Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering

På uppdrag av Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken har Trivector Traffic gjort denna utvärdering av hur det transportpolitiska målet om jämställdhet beaktats i åtgärdsplaneringen av transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. Projektet har finansierats av Ungdomsstyrelsen.

Ladda ner

Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen – slutrapport

Stafettbeskrivningsprojektet utreder och analyserar hur mål och intentioner på övergripande planerings- och beslutsnivå hanteras och efterlevs i planering på mer detaljerad nivå.

Ladda ner

Trafik i hållbara städer – en kunskapssammanställning med rekommendationer

Riksdagens utredningstjänst har i uppdrag att ta fram denna forskningsöversikt och framtidsanalys för att ta fram scenarier och goda exempel för hur hållbara och klimatsmarta städer kan se ut i framtiden. De delar av arbetet som berör transporter i staden har lagts ut på Trivector Traffic AB. Fokus i denna rapport ligger på att ge en forskningsöversikt.

Ladda ner

Bättre kollektivtrafiklösningar för förbifart Stockholm

Ladda ner

MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt

MaxSumo är en metod för systematisk planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt. Om
utvärderingar utförs på samma sätt är det lättare att överföra erfarenheter och jämföra liknande projekt.

Ladda ner

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem, TransportMistra

Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.
 

Ladda ner

Bus Rapid Transit i Sverige?

- kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Ladda ner

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp – åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik och tätortslösningar

Trivector Traffic har, på uppdrag av SIKA och trafikverken, under ungefär en månads tid specialstuderat effekter samt kostnader för ett antal fall som behandlar åtgärder för hur transporter i storstäder, tätorter samt i pendlingsstråk mellan tätorter kan ske effektivare.

Ladda ner

Lokalisering av extern handel

- vägledning för beskrivning av effekter på trafik och miljö

Ladda ner

Flervägsstopp i korsningar

Syftet med rapporten är att undersöka varför inte flervägsstopp används oftare i det svenska vägnätet, och därefter klarlägga de kunskapsbrister som kommunala politiker och tjänstemän har angående regleringsformen flervägsstopp.

Ladda ner

Handbok för landsbygdstrafik

Gjord inom EU-projektet ARTS.

Ladda ner

Bussar och lugna gatan

Ladda ner

ELUND

Vägen till ett rent och bullerfritt Lund

Ladda ner