Förstå framtiden först

Hållbara Transporter

Skapa det hållbara transportsystemet

Lösningar som greppar helheten

Om man på allvar vill skapa ett transportsystem för en hållbar framtid krävs omfattande åtgärder inom många olika områden. Ny teknik är viktig, men det krävs också förändring av vårt beteende, hur vi planerar och dessutom olika styrmedel. Vi hjälper dig med lösningar som greppar helheten.

Tåg på bro

Ny teknik räcker inte, vi måste ändra beteende, planering och hur vi styr också.

Vårt arbetssätt

Redan innan begreppet hållbar fanns arbetade vi med ett humanistiskt synsätt på trafiken. När du anlitar oss drar du nytta av vår kultur som står för seriositet, kreativitet och engagemang. Du får del av de senaste forskningsrönen och den senaste utvecklingen.

Kritiska framgångsfaktorer

Forskning

Samverkan

Engagemang

Forskning, samverkan och engagemang

Vi studerar framtiden genom att med stort engagemang studera och analysera aktuell forskning.  För att nå ett bra resultat samverkar vi med våra kunder.

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Kontakta oss

I snart 30 år har vi arbetat för det hållbara transportsystemet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till?  Kontakta oss.