Förstå framtiden först

Aktuella innovationer

Aktuella innovationer

Innovation gör det  möjligt att se förändringar som en möjlighet och inte som ett hot. De snabba förändringar vi idag ser i samhället ger många nya möjligheter. Här är några sätt vi tar vara på dem.

Aktuella innovationer: kvinna som hoppar riktigt långt.

Digitalisering, hållbarhet, klimat, energi och migration är alla utmaningar som kommer att kräva mycket av innovation och nytänkande. På Trivector fångar vi genom våra forskningsprojekt och vår omvärldsbevakning ständigt nya idéer som vi testar att hitta lösningar på.

Pågående innovations- och utvecklingsprojekt:

TRavelVU - appen som detekterar resor

I en tid med högt tempo och stort informationsöverflöd blir det allt svårare att få in svar, och kvaliteten på resvaneundersökningar sjunker. TRavelVU är ett nytt sätt att samla in data som bygger på att man genom mobiltelefonens GPS följer en persons rörelser. Detta gör det möjligt att få fram helt ny typ av data och bättre precision kring resvanor. Vill du veta mer? Hör av dig till emeli.adell@remove-this.trivector.se

Pendela – Fler elcykelpendlare med testa själv och individuell information

Pendela är en ny annorlunda kampanj som syftar till att uppmuntra och stödja pendling med elcykel. Kampanjen riktas mot anställda på arbetsplatser och består av tre delar:

 1. Skräddarsydd information. Inspirerande föreläsning och individuellt utformad information om vinster med elcykelpendling i de vanligaste pendlingsrelationerna för just ert företag. Informationen avser restid, kostnad, kaloriförbrukning och hälsoeffekt, där pendling med elcykel jämförs med bil. Denna del syftar till att inspirera till elcykling och att rekrytera medarbetare som vill testa elcykel.
 2. Test av elcykel. Era medarbetare får låna en elcykel för sina dagliga resor under ett antal veckor. De får kontinuerlig feedback via mobilappen TRavelVU om hur ofta och hur långt de cyklar och vilka vinster de uppnått med detta. De får också en Hövding-hjälm, en air- bag för cyklister, för högsta säkerhet.
 3. Push att fortsätta elcykla. Efter testet får medarbetarna som testat elcykel ett erbjudande om att köpa eller leasa en elcykel till rabatterat pris. Detta för att göra pendling med elcykel till en permanent vana.

  Att pendla med elcykel är fortfarande ganska ovanligt i Sverige och de flesta ser det som en stor investering att köpa en elcykel. Genom att låta de anställda prova pendling med elcykel under en period, ökar sannolikheten för att fler ska ta steget och köpa en egen elcykel och börja cykla till jobbet.

  Ladda ner produktblad om Pendela.

  EC2B – transport som tjänst

  EC2B transport som tjänst.

  Delningsekonomi bygger på idéen om att allt fler vill hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Ett av de mer framgångsrika exemplen är Airbnb, där människor hyr ut sina lägenheter och hus till andra. Bilpooler är en annan form av delningsekonomi.

  När fler och fler människor omfamnar idén att man inte måste äga utan hellre hyr, blir det logiskt att även se på transporter som en tjänst.

  Konceptet EC2B – easy to B eller easy to be, utgår från boendet. Istället för att betala för parkering, betalar man för transport som tjänst. I tjänsten kan man plocka samman de transportsätt man önskar – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, samåkning, hemleverans etc. Allt hanteras genom en plattform som också innehåller rådgivningselement för att stimulera ett mer hållbart resande.

  EC2B har under 2016 fått stöd från det europeiska innovationsnätverket Climate-KIC och affärsmodellen finslipas nu för att tjänsten snart ska kunna testas i ett antal pilotprojekt. En stor mängd aktörer deltar: fastighetsbolag, transportleverantörer, kommuner, IT-bolag etc.

  Ladda ner vår förstudie om EC2B

  Kontakta oss

  Är du intresserad av EC2B hör av dig till

  Vill du veta mer om TRravelVU hör av dig till