Förstå framtiden först

Skapa fungerande processer

Skapa fungerande processer

Räcka över stafettpinnen.

Nytta kommer av användning – engagera alla roller och gör skillnad

Ändamålsenliga processer som verkligen används

En bra process som verkligen används, det kan vara skillnaden mellan effektivt värdeskapande och en kaotisk fixarvardag.

Många organisationer fastnar i processkartläggning och uppbyggnad av processdokumentation. Steget från karta, workshopar och de få entusiasternas processarbete till implementerad lösning och allas delaktighet tas aldrig fullt ut. Men nytta kommer av användning. Och när användning och verksamhetsnytta är målet så hamnar linjechefer och medarbetare i fokus. Det är processanvändarna som gör skillnad i det långa loppet, med stöd av processägare och processledare.

Vi hjälper dig hela vägen fram till implementerad process

Trivector hjälper verksamheter att ta sig hela vägen fram till implementerad och använd process. Det kan innebära allt från att definiera och kartlägga processer, göra kund- och intressentanalys, utveckla mätsystem med mera fram till fullt användbar och accepterad process. Din verksamhets specifika startläge och förutsättningar avgör vad som behöver göras och på vilket sätt.

Till vårt grundrecept hör att konsekvent hålla fast vid processynsättet, i varje läge tänka kund och att engagera linjechefer och medarbetare. Processer är värdeskapande strukturer av strategisk vikt. Det hindrar inte att arbetet med dem kan göras enkelt, roligt och engagerande. En fungerande process ger det stöd som behövs, den gör det möjligt och enkelt att göra ett bra jobb.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa fungerande processer.

Kritiska framgångsfaktorer

  • Kundorientering – allt framgångsrikt processarbete utgår från kunder, intressenter och deras behov
  • Engagemang – alla roller och aktörer involveras och ges chans att förstå
  • Enkelhet – fokus på verksamhetsnytta och praktiskt fungerande lösningar

Referenser

Referens: BUP

BUP: Förbättrade processer ger sjuka barn hopp

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Vanliga tjänster

Kartlägga

Kartlägga processer

Anpassningar

Kravanalys och anpassning av processer

LEAN

Ständiga förbättringar och LEAN

Analysera

Analysera kunder, intressenter och behov

Processmätsystem

Utveckla processmätsystem

Kundresor

Kartlägga och analysera kundresor

Implementera

Implementera processer