Förstå framtiden först

Utveckla processer

Utveckla processer

Ta ett stort steg framåt

Varje process kan designas för enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse

Lösningar som är bra i praktiken

”Vi gör vårt bästa, ändå är kunderna inte nöjda.” Problem och utmaningar i verksamheten kan vara svåra att faktabaserat relatera till en viss process. Konsekvenserna är ofta kända och gör sig påminda i form av frustrerade kunder, långa ledtider, väntetider, resursbrist, höga kostnader, missnöjda medarbetare osv. Men vad är grundorsakerna och hur kan dessa elimineras? Och mot vilka mål ska en ny och bättre process utvecklas?

Att utveckla processer kräver en tydlig vision om något bättre; en målbild byggd utifrån kunders och andra intressenters behov kombinerat med verksamhetens strategiska ambitioner. Med målbilden som bas arbetar vi faktabaserat med analyser och fokus på en realistisk och användbar process. En bra processdesign räcker dock inte. Ofta krävs exempelvis förändringar i ledarskap, mindset och mätsystem för att en verklig förändring ska komma till stånd.

Snabba och roliga projekt med involvering av ledning, mellanchefer och medarbetare är en del av vårt grundrecept för att åstadkomma bestående förändring av arbetssätten. Hellre lösningar som är bra i praktiken än bäst på hyllan.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla processer.

Kritiska framgångsfaktorer

  • Målfokusering – kunder och strategiska ambitioner vägleder processutvecklingen från start till mål
  • Hastighet – ny processdesign inom ett begränsat antal veckor och snabbast möjliga implementering
  • Delaktighet – att få påverka och förstå vad som händer och är grunden för lyckad förändring

Referenser

Referens: BUP

BUP: Förbättrade processer ger sjuka barn hopp

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global förändring

Valmet: Snabba förbättringar för nöjdare kunder

Valmet: Snabba förbättringar för nöjdare kunder

Vanliga tjänster

Planera och driva

Planera och driva processutvecklingsprojekt

Driva förändring

Analysera

Analysera processer

Optimera och förbättra

LEAN – optimering och ständig förbättring av implementerad process

Designa

Designa processer