Förstå framtiden först

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson

Konsult, forskare och föreläsare med fokus på attraktiva städer, aktiv mobilitet och hälsa

Ulf har projektlett och arbetat i flera svenska och internationella projekt, han är en populär föreläsare och han har publicerat ett stort antal artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga vetenskapliga tidskrifter. Ulf är assisterande professor vid Strömstad Akademi och är också anknuten till Karolinska Institutet.

På Trivector arbetar Ulf bland annat med trafikstrategier och hälsokonsekvensbedömningar och är projektledare för PASTA (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), ett fyraårigt europeiskt forskningsprojekt med bland andra WHO och Oxford University som partners.

Ulf belönades 2012 med en internationell forskningsutmärkelse (Early Career Award vid the Annual Meeting of the International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) i Austin, Texas), han har varit styrelseledamot i Fotgängarnas förening, FOT. Ulf har också deltagit som expert i Advisory Boards på uppdrag av Allinx, the European Association of mobility management professionals.

Mer om Ulf Eriksson på LinkedIn.

Utbildning

2013: Medicine Doktor i folkhälsovetenskap, Lunds universitet med avhandlingen ”Neighborhood environment and physical activity”

2007: Filosofie Magister, Karolinska Institutet/Stockholms universitet/University of Sydney.