Förstå framtiden först

Nyhet

BRT-förslag kortar restider i Gävle

Kraftigt ökat bussresande på linje 2, Gävles och även länets, viktigaste busslinje har lett till lägre medelhastighet för bussarna. Något måste göras - en väl fungerande, tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik är en viktig del av det framtida Gävle och behövs för att klara kommunens långsiktiga mål för resande och miljö. Gävle kommun har därför med Trivectors hjälp studerat hur stombusslinje 2 kan utvecklas och ges BRT-liknande (Bus Rapid Transit) egenskaper.

Ger förutsättningar för attraktiv stadsmiljö

Utredningen ger förslag på ett antal fysiska åtgärder som kraftigt ökar busstrafikens medelhastighet, ökar komforten, stärker bussens konkurrenskraft gentemot bilen och skapar förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö när biltrafikens ytor minskar.

- Vi föreslår ganska omfattande åtgärder med reserverade mittkörfält för busstrafiken och att södergående biltrafik leds om. Detta ger bussarna hög framkomlighet men ger också förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö med folkliv och rörelse, berättar Andreas Nordström, projektledare hos Trivector.

Utredningen ger också förslag på hållplatsutformning med hög standard, moderna fordon, ny hållplatsstruktur samt åtgärder för snabbare biljetthantering.
- Förslaget innebär större bekvämlighet och kraftigt reducerade restider för bussresenärerna, berättar Andreas. 
Genomförandet av åtgärderna beräknas kosta cirka 60 miljoner SEK.

Växande intresse för BRT

Intresset för att uppgradera busslinjer med stort resande utifrån BRT-principer (Bus Rapid Transit) fortsätter att öka i svenska kommuner. Planering och utformning sker då enligt devisen ”tänk spårvagn kör buss” och ska helt eller i stora delar uppfylla kriterierna:

  • Gena linjesträckningar med mjuk linjeföring

  • Jämn körväg, väl synlig i stadsmiljön

  • Ostörd färd mellan hållplatser och full prioritet genom korsningar

  • Hög turtäthet med avgångar från tidig morgon till sen kväll

  • Väl utformade anslutningsvägar, hållplatser & fordon med “egen” design

  • Egen identitet och tydligt varumärke

Mer information:

Läs rapporten

Läs mer om Kollektivtrafik med hög kapacitet, Superbuss, BRT och spårtrafik

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT

Eller kontakta PG Andersson, 010-456 56 04.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv