Förstå framtiden först

Nyhet

Cykelexpert med i regeringens samverkansgrupp för ”Nästa generations resor och transporter”

Regeringen har utsett fyra samverkansgrupper för att utveckla innovationspolitiken. Varje grupp är kopplad till ett innovationsområde: Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material. Syftet med samverkansgrupperna är att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive områden.

Samverkansgrupperna består av en bred representation av näringsliv, offentlig sektor och akademi från branscherna. En av de 21 experterna i samverkansgruppen med ansvar för nästa generations resor och transporter är Erik Stigell. Erik är forskare inom fysisk aktivitet, gång och cykel samt trafikkonsult på Trivector.

- Det känns roligt att kunna hjälpa till. För oss blir det en möjlighet att kunna förmedla våra tankar kring hållbara transporter och aktiv mobilitet till nya grupper, säger Erik Stigell.

Mer information

Läs mer om regeringens nya samverkansgrupper för innovation

Eller kontakta Erik Stigell, 010-456 56 79.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv