Förstå framtiden först

Nyhet

Cykeln prioriteras upp i Jönköping

Jönköpings kommun har tillsammans med Trivector tagit fram ett nytt cykelprogram som prioriterar cykeln som transportmedel. Kommunens cykelvägar ska bli säkrare, sammanhängande och hålla en hög standard under årets alla månader. Målet är att cyklingen ska öka med 25 procent till 2019.

Idag är det relativt få resor som görs med cykel i Jönköping, jämfört med liknande kommuner, och många korta resor sker med bil.

Cykelprogrammet består av 6 olika insatsområden med åtgärder som alla bidrar till att öka cyklingen i Jönköpings kommun.

  1. Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla
  2. Ett sammanhängande och gent cykelvägnät
  3. Hög standard på cykelvägarna året runt
  4. En stark cykelkultur
  5. God service för cyklisternas olika behov under resan
  6. Ökad samverkan och samsyn

– Visionen för cykelprogrammet har varit att cykeln ska vara förstahandsvalet för fler när de förflyttar sig inom kommunen, berättar Katarina Evanth, Trivector. Ökad cykling är bra både för hälsa och miljö. Dessutom är cykeln ett jämställt transportmedel som är tillgängligt för alla.

Jönköpingsborna har nu möjlighet att tycka till om kommunens nya cykelprogram. Planen finns på kommunens webbplats.

Mer information

Läs mer om Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem eller kontakta Katarina Evanth, 010-456 56 12.