Förstå framtiden först

Nyhet

De här kommunerna är bäst i Sverige på hållbara transporter 2016

Att transporterna blir mer hållbara är mycket viktigt för att klara framtidens klimat- och miljömål. Och allt fler svenska kommuner arbetar idag seriöst med frågan. De bästa år 2016 är, utan inbördes ordning: Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro. Vem som fått högst poäng avslöjas den 5 juli i Almedalen.

Trivectors kommunrankning SHIFT 2016 bygger på ett mätsystem från ett europeiskt forskningsprojekt.  I årets rankning deltar alla kommuner med mer än 30 000 invånare i centralorten (39 st), där Landskrona kommun är minst och Stockholm störst.

- Jämfört med föregående år har kommunerna över lag stärkt sitt arbete med godsplanering.  Det kan handla om att godsplaneringen är en tydlig del i den översiktliga planeringen eller att man har principer för utformning och placering av lastplatser. Andra kommuner har testat lösningar som nattleveranser och samordnade varutransporter, berättar Karin Neergaard, affärsområdesansvarig på Trivector Traffic.

Åtgärder kring bilparkering och cykel

Det är också många kommuner som arbetat med parkering genom att ta fram flexibla parkeringstal, där rabatt ges på parkeringsnormen om åtgärder finns för att möjliggöra för fler att leva utan bil.   

Sju kommuner har infört den nya cykelöverfarten. Det är ett sätt att öka framkomligheten för cyklister som har stor symbolisk betydelse för cykelns status.

I rankningen har flera andra intressanta projekt lyfts fram som elbuss-satsningar, beslut att stänga av biltrafik och elcykelkampanjer. Fem kommuner har fått bonuspoäng för innovativa åtgärder. En av dem kommer att få hedersomnämnande. Förra året fick t.ex. Umeås elbuss-satsning hedersomnämnande och i år är det många liknande satsningar på gång.

- Det är glädjande att se hur kommunerna inspireras av varandra eftersom ett viktigt syfte med SHIFT är att lyfta trafikfrågorna och locka fram planering för ett mer hållbart resande, säger Christer Ljungberg, VD Trivector AB.

Välkommen till prisutdelning

Priset SHIFT 2016 delas ut till den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter 2016. Samtidigt ges ett hedersomnämnande till en kommun som genomfört en särskilt intressant eller innovativ åtgärd. Prisutdelningen äger rum i samband med Trivectors seminarium Hur bidrar hållbara transporter till stadsutveckling?  den 5 juli kl 13.00-13.45 i Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby.

 

Mer information

Karin Neergaard, 010-456 56 16.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv