Förstå framtiden först

Nyhet

Effektivisera vården med strategisk logistik

Genom att anta ett strategiskt perspektiv på logistikfrågorna i vården finns det möjlighet att göra stora förbättringar och effektiviseringar.

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på både flöden och kärnverksamheten. Strategisk logistik ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården. Det innebär en betydande potential för förbättringar och effektiviseringar utifrån hur det generellt ser ut idag på våra sjukhus och i våra landsting och regioner.

Ny utredning från Sveriges kommuner och landsting

Resultaten kommer från Sveriges kommuner och landstings nya utredning Strategisk logistik – framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden för Sveriges Kommuner och Landsting. Utredningen, som gjorts av Mikael Elvander och Anders Ljungberg från Trivector, ger en bred bild av strategisk logistik vid sjukhusområden genom att belysa framgångsfaktorer och potentialer.

Tips för den som vill börja med strategisk logistik

Beslutsfattare som vill initiera arbetet med strategisk logistik, får i utredningen flera förslag.

  • Centralisera serviceorganisationen i regionen och landstinget.
  • Rekrytera kompetens för att arbeta med logistikfrågorna både på sjukhus- och landstingsnivå.
  • Tillsätt en korsorganisatorisk styrgrupp och ett råd för strategisk logistik på landstings- och regionnivå som är beslutande och ägande för logistikstrategier.

Logistikutvecklare får förslag på hur de kan skapa bättre förutsättningar genom att höja nivån på den strategiska logistiken.

För beslutsfattare och logistikutvecklare

Strategisk logistik – framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden vänder sig dels till beslutsfattare i vård-, fastighets- och serviceorganisation, dels till logistikutvecklare i regioner och landsting.

 

 

Mer information

Beställ utredningen här: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/strategisk-logistik.html

Kontakta gärna någon av författarna Anders Ljungberg, 010-456 57 81 eller Mikael Elvander 010-456 57 88.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv