Förstå framtiden först

Nyhet

Fler busshållplatser kan utrustas med trafikantinformation i realtid

 

Trivector System har under sommaren erhållit de första beställningarna på batteriskylten NBS14B. Skylten som är anpassad för att visa trafikantinformation är den första batteridrivna TFT-skylten i sitt slag som laddas med väderskyddets belysningsström under nattens mörka timmar när strömmen är påslagen. Två timmars laddning av batterierna räcker för att driva skylten under hela dygnet.

Slipper kostsamt elarbete

Många hållplatser har idag inte ström under hela dygnet utan får ström från gatubelysningen som endast är påslagen på natten. En installation av NBS14B innebär att man slipper det kostsamma arbetet med att dra in kontinuerlig strömmatning till hållplatsen.

Bra läsbarhet

NBS14B är utrustad med en LED-bakgrundsbelyst TFT-skärm motsvarande den teknik som finns i de skyltar som Trivector bland annat levererar till Sveriges järnvägsstationer. Därmed är det möjligt att använda samma mall för trafikantinformationen som används vid större stationsområden, vilket skapar igenkänning hos resenärerna. Den högupplösta skärmen ger en bra läsbarhet och utrymme för att presentera fler avgångar i realtid tillsammans med störningsinformation. Skylten går även att utrusta med högtalare för att kunna ge synskadade förbättrade möjligheter att tillgodogöra sig informationen. 

Mer information

För mer information kontakta P-O Diderot, 010-456 57 16 eller Klas Odelid, 010-456 57 03.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv