Förstå framtiden först

Nyhet

Friska cyklister – ren vinst för Stockholm

Folkhälsoeffekten av dagens cykling i Stockholm är värd drygt en halv miljard kronor per år. Vinsten kan ställas i relation till den årliga investeringsbudgeten för den totala cykeltrafiken i Stockholm stad som ligger på 250 miljoner kronor per år. Dessutom har cykeltrafiken ökat de senaste åren och samhällsvinsten av den ökande cyklingen har därmed ökat kraftigt.

Samhällsnyttan översatt till ekonomiska värden

I ett uppdrag av Cykelfrämjandet har Trivector utrett cyklingens hälsoeffekter till och från Stockholms innerstad med hjälp av WHOs hälsokonsekvensverktyg HEAT (Health Economic Assessment Tool). HEAT är ett verktyg för att översätta samhällsnyttan till ekonomiska termer vilket gör det lättare att förstå och integrera hälsoaspekterna i trafikplaneringen.

HEAT presenterades på ett webbsänt seminarium i Stockholm den 1 december.

Mer information

Läs rapporten Cyklingens hälsoeffekter i Stockholm – en utredning med HEAT (5 sidor) eller kontakta Erik Stigell på 010-456 56 79.

Pendlingen räddar liv och sparar miljoner, DN 151202

Presentation från seminariet: HEAT i Sverige, Ulf Eriksson, Trivector

Presentation från seminariet: Valuing cycling, Randy Rzewnicki, ECF

Cykelfrämjandets presentation, Lars Strömgren

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv