Förstå framtiden först

Nyhet

Vilka transportframtider måste vi planera för?

Du missar väl inte årets Grandseminarium den 26 september i Lund? Fokus i år är om ny teknik och nya tjänster löser transporternas hållbarhetsutmaningar? Anmäl dig idag för att säkra din plats!

Det är en stor utmaning att nå transporternas hållbarhetsmål. I den nya klimatlagen finns till exempel mål om att utsläppen från inrikes transporter skall minska med 70% till 2030. Även andra samhällsutmaningar förutsätter förändring och innovation i transportsystemet.

Planeringen av städer, transportsystem och samhället i stort behöver förhålla sig till ny teknik och nya tjänster.

  • Kommer ny teknik som elfordon och självkörande bilar att tillsammans med nya tjänster som transport som tjänst, bilpooler osv att räcka till för att nå målen?
  • Kommer den nya tekniken och de nya tjänsterna att komma alla grupper i samhället tillgodo?
  • Har vi lagar och regler som stödjer utvecklingen?
  • Vad kan och bör styras med samhällsplanering? Behövs mer flexibel och agil planering?  

På årets Grandseminarium lyfts samspelet mellan planering, ny teknik och nya tjänster. Som vanligt tar vi utgångspunkt i såväl aktuell forskning som praktik och konkreta exempel. Som talare medverkar experter, inbjudna gäster och såklart våra egna forskare och konsulter.

Seminariet är till för våra kunder och samarbetspartners.

Mer information:

Läs hela programmet och anmäl dig >>