Förstå framtiden först

Nyhet

Hållbarhet lika viktigt som gestaltning

Klä huset med strån som vajar i vinden och förser huset med energi, bo på vattnet eller odla smaskiga insekter i rondeller. Det kanske låter som vilda idéer, men är tvärtom noga genomtänkta förslag på hur vi ska lösa framtidens utmaningar såsom energiförsörjning, trångboddhet och livsmedelsförsörjning.

När Rahel Belatchew och hennes arkitektteam ritar framtidens byggnader är hållbarhetsfrågorna ständigt i fokus.

- Miljöfrågan är vår tids största utmaning och måste vara en del av alla arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhet är lika viktigt som gestaltning.

- Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla våra projekt och vill ständigt utvecklas.

- Vi vill få med hållbarhetstänket i alla moment i de projekt vi arbetar med. Vi funderar ständigt över vad vi kan göra bättre.

Hållbarhet över tid

Rahel menar att hållbar arkitektur handlar om processer och material men också om hållbarhet över tid, hur vi skapar byggnader som håller i flera decennier och som fortsätter vara attraktiva och funktionella. Ekonomin begränsar förstås, men det gäller att se det långsiktiga perspektivet.

Rahel Belatchew är chef och grundare av Belatchew Arkitekter i Stockholm. Hon har studerat arkitektur i Frankrike och arbetat flera år i Europa. Sedan 2000 är hon verksam i Stockholm.

-  I Frankrike finns en större medvetenhet om arkitekturens värde. Jämfört med svensk arkitektur är den franska arkitekturen kanske lite mer lekfull, expressiv och poetisk, menar Rahel.

Tänjer på gränserna

Lekfulla, expressiva och poetiska är även Belatchews verk. För att verkligen kunna vara kreativa och tänka framåt har Belatchew Arkitekter skapat Belatchew Labs. Det är en avdelning av företaget där medarbetarna får möjlighet att tänja på gränserna och tänka mer fritt. Många av projekten de skapar går inte att genomföra nu på grund av dagens regelverk och för att tekniken ännu inte finns, men de utmanar tanken och inspirerar både dem själva och andra.

Ett Belatchew Lab projekt är Strawscraper, en påbyggnad med 14 våningar på Södertorn på Södermalm i Stockholm. Belatchew Labs vill förse fasaden med ett nytt skal täckt av strån som belyses på natten i olika färger, men som också kan utvinna energi när vinden blåser på stråna.

Ett annat nyskapande projekt är Swimcity. Med hjälp av 3D-printing och återvunnet byggavfall vill Belatchew Arkitekter skapa flytande bostäder för studenter och unga vuxna. Bostäderna är flexibla, bostadsmoduler kan läggas till eller tas bort beroende på behov. Projektet har fått stöd från Boverket.

Insektsfarm i rondell

Mest omtalat är nog Buzz building, en insektsfarm formad lite som en donut och placerad på en rondell mitt i staden. Belatchew Labs föreslår att en insektsfarm placeras på Vanadisplan i Stockholm.

- Vi funderade över hur staden ska kunna bli självförsörjande på mat. Grönsaksodlingar i staden är redan ganska vanligt, så vi koncentrerade oss på hur staden ska kunna förses med protein. Eftersom insekter har mindre klimatpåverkan än nötkött, funderade vi över hur och var insekter kan odlas. Var i staden finns det plats över som inte behövs för bostäder? Vi fann att rondellerna skulle kunna bebyggas för att odla insekter i. Rondellens funktion berörs inte utan bilarna kan köra runt som tidigare. Stockholm skulle behöva insektsfarmer på nio rondeller för att förse stadens invånare med tillräcklig mängd protein.

Även om Belatchew Labs projekt är svåra att genomföra i sin helhet idag, kan ofta delar av projekten användas i andra projekt.

- När vi jobbade med BuzzBuilding lärde vi oss mycket om insekter och pollinering, en kunskap vi använt i andra arkitekturprojekt, berättar Rahel.

 

Läs mer

Läs hela artikeln om Rahel Belatchew och hennes nytänkande arbete i 2038 vårsommaren 2016.