Förstå framtiden först

Nyhet

I Örebro: Alla välkomnas till Europas största forskningsprojekt om gång och cykel

Hur stadens trafik utformas har betydelse för folkhälsan. En stad där det är enkelt att gå och cykla upplevs ofta som mer trivsam och ger ökad fysisk aktivitet med stora positiva effekter på invånarnas hälsa. Nu rekryteras fler deltagare från sju europeiska städer. Alla är välkomna att delta i studien oavsett hur de reser i dagsläget.

Tusen nya deltagare

Under våren rekryteras 1 000 nya deltagare från Örebro som kommer vara med i studien.

– Totalt i Europa kommer över 10 000 deltagare vara med i projektet. Det är det största projektet i sitt slag och vi tycker det är kul att få göra detta i Örebro, säger Ulf Eriksson.

Fjorton aktörer är involverade i PASTA, bland annat WHO och Oxford University. I Sverige är trafikkonsultföretaget Trivector Traffic ansvariga för genomförande och spridning av resultaten. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöder projektet i Sverige.

Här kan du som bor i Örebro kommun anmäla dig till projektet.

Mer information

Officiell webbplats för PASTA-projektet
Trivectors engagemang i PASTA, Se PASTA: rör vi oss mer om förutsättningarna förändras?
För mer information, kontakta Ulf Eriksson 010-456 56 87 eller Lena Smidfelt Rosqvist, 010-456 56 10.