Förstå framtiden först

Nyhet

Internationell studie: Sverige medelmåttigt på fysisk aktivitet bland barn

För första gången har svenska barns fysiska aktivitet jämförts med jämngamla i 37 länder. Studien presenteras i tidskriften Journal of Physical Activity and Health samt på en internationell konferens.

Den internationella sammanställningen visar att den fysiska miljön i Sverige stöttar fysisk aktivitet i något större utsträckning än snittet och att vi är något bättre än de andra länderna vad gäller nationella strategier och investeringar. På de flesta indikatorer får vi dock medelmåttiga betyg.

Jämförelsen har gjorts av Healthy Active Living and Obesity Research Group på barnsjukhuset i Östra Ontario tillsammans med expertgrupper i 37 andra länder på sex kontinenter. Nio olika indikatorer har jämförts: total fysisk aktivitet, stillasittande beteende, organiserad idrott, aktiv lek, aktiv transport, familj och vänner, skola, samhälle och den fysiska miljön samt nationella strategier och investeringar.

Mest aktiva i Slovenien, Nya Zealand och Zimbabwe

Slovenien, Nya Zealand och Zimbabwe har, enligt jämförelsen, de mest aktiva barnen och ungdomarna. Intressant är att dessa tre länder arbetar på helt olika sätt för att få sina barn att röra på sig. Den enda gemensamma faktorn mellan de tre länderna är att de har en kultur som uppmuntrar fysisk aktivitet, att röra på sig är ett sätt att leva. Nivån av fysisk aktivitet bland barn i Sverige får betyget D på en skala från A till F.

Svenska barn bor nära skolan

För den fysiska miljön får Sverige betyget B, vilket är något bättre än det globala genomsnittet som är C. Sammanställningen lyfter fram att 48 procent av svenska barn och ungdomar mellan 8-15 år cyklar eller går till och från skolan vintertid. Under sommarhalvåret är motsvarande andel 58 procent. De flesta svenska barn bor nära sin skola. 59 procent har två kilometers väg till skolan eller kortare.

Presenterats på konferens i Bangkok

Studien har presenterats i tidskriften Journal of Physical Activity and Health samt på en internationell konferens om fysisk aktivitet och folkhälsa i Bangkok, Thailand, den 16 november 2016. Resultaten från den svenska studien presenterades av Ulf Eriksson, Trivector, som är en del av den svenska expertgruppen.

Mer information

Läs Active Healthy Kids 2016, en sammanställning av barn och ungdomars fysiska aktivitet eller kontakta Ulf Eriksson, Trivector.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv