Förstå framtiden först

Nyhet

ISO 9001 och ISO 14001 uppdateras

Kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 är båda under revision och de uppdaterade versionerna förväntas komma under hösten.
Syftet med ledningssystemen är att de ska säkerställa att organisationen kan:

  • uppfylla alla relevanta krav (legala krav, kundkrav, ägarkrav etc.) och

  • förbättra sina ledningssystem och sina processer, genom att uppfylla sina mål, förbättra sin miljöprestanda, och öka sin kundtillfredsställelse

Med de uppdaterade standarderna blir det större fokus på att återkoppla och redogöra för hur förändringar, risker, uppföljningar etc. påverkar organisationens förmåga att uppfylla kraven och kunna förbättra sitt ledningssystem.

Tydligare krav på ledningen

Några förändringar berör båda standarderna:

  •     ett riskbaserat angreppssätt införs

  •     tydligare krav på ledningens engagemang och åtaganden

  •     tydligare krav på styrning av utlagda processer, ex outsourcing

  •     tydligare koppling mellan mål och åtgärder i affärsprocessen

Nya ISO 9001 görs mer lättläst och får en ny struktur. Det blir tydligare krav på processarbetet samtidigt som ett nytt krav införs på att göra en omvärldsanalys.
ISO 14001 får ett livscykelperspektiv och kopplingen mellan företagets miljöledningssystem och dess affärsplan ökar.

Fortsätt arbeta med ledningssystem

Vad ska de företag och organisationer som redan använder ISO 14001 eller ISO 9001 göra?

- De nya versionerna av standarderna innebär egentligen inte några större förändringar utan snarare mindre justeringar. Jag anser att man ska fortsätta arbeta med ledningssystem genom att utgå från verksamhetsidén, inrikta sig på processerna som utgör (och fortsatt kommer att utgöra) kärnan i ISO 9001 och inte bry sig så mycket om standarderna. Standarderna är lägsta nivån och har man ett bra ledningssystem på plats behöver man inte oroa sig för de ”nya” standarderna, berättar IdaMaria Persson, verksamhetskonsult på Trivector LogiQ.

Mer information

Mer om ISO 9001 och ISO 14001.

Mer om ett processbaserat ledningssystem.