Förstå framtiden först

Nyhet

Lagom radikal når längst

Stort bilintresse och samtidigt en stark oro för klimatförändringarna. Vad gör man med den kombinationen? Mattias Goldmann, vd för Fores och för 2030-sekretariatet har valt att kombinera sina intressen och verka för att ställa om våra transporter i hållbar riktning.

Mattias Goldmann växte upp utanför Lund med föräldrar som var gröna vågare. Samtidigt tillbringade han mycket tid i Geneve där det varje år hålls stora bilutställningar. Länge såg han detta som två skilda världar, men förstod så småningom att det allra viktigaste för klimatet är att vi ändrar våra transporter och att han kan bidra där.

- Jag hittade min nisch. Det var inte så många andra inom miljörörelsen som hade det stora bilkunnandet, säger Mattias.

Mäktigast i hållbarhetssverige

Uppenbarligen tänkte han rätt. Mattias har haft en lång karriär inom hållbarhet: Miljöpartiet i riksdagen och i Uppsala, Världsnaturfonden, Tricorona Climate Partner, 2050 AB, Gröna bilister och Global Utmaning. Idag är han vd för tankesmedjan Fores samt för 2030-sekretariatet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.

I april utsågs Mattias till ”mäktigast i hållbarhetssverige 2016” av tidningen Aktuell hållbarhet. Aldrig tidigare hade en så liten organisation som Fores fått den utmärkelsen. Det var en viktig signal för personer engagerade i mindre verksamheter. Kan Mattias uppnå den positionen så kan vi.

-  Det kändes härligt att få uppmuntran för det arbete vi utför. Batterierna fylldes på. Jag kände att nu orkar jag åka några nattåg till och hålla ytterligare några föredrag. Samtidigt har utmärkelsen inneburit att det jag och Fores gör blir hårdare granskat, men det ser jag bara positivt på.

-  Det bästa med utmärkelsen är att den har öppnat en hel del nya dörrar.

Överbryggar gapet mellan politiker och forskare

Fores är en grön och liberal tankesmedja som försöker knyta ihop entreprenörskap, migration, hållbarhet och det digitala samhället. De överbryggar gapet mellan politikerna som sitter fast i dagsaktuella frågor och forskare som ser de långsiktiga effekterna av olika handlingsalternativ.

- Politikerna hinner inte träffa alla berörda parter. De ber därför oss att prata med olika organisationer, företag och forskare, och koka ner deras synpunkter till praktiskt genomförbara förslag på hur de kan agera.

Minska de fossila bränslena

2030-sekretariatet är en del av Fores och bildades samma dag som utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 överlämnades till regeringen. Fossiloberoende fordonsflotta 2030 innebär att Sverige ska minska de fossila bränslena med 80 procent i markburna transporter. Lyckas vi, kommer vår totala klimatpåverkan minska med 70 procent. Sju av riksdagens åtta partier står bakom beslutet, alla utom Sverigedemokraterna. Målet ska nås genom att förändra både bilen, bränslet och beteendet.

-  Det här är för viktigt för att slarvas bort, säger Mattias. Därför lanserade Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

-  Det här är också en av få politiska frågor i Sverige som vi har en bred politisk majoritet bakom. Just därför är det viktigt att agera, dels för att rädda klimatet, men också för att rädda politiken. Idag växer både politikerföraktet och de populistiska partierna.

Klubbslag saknas

För att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 krävs enligt Mattias tre viktiga åtgärder:

1.  En officiell färdplan, dvs ett klubbslag från talmannen om att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det krävs för att investerare ska få medel från banken.

2.   Identifiera vad som leder oss åt fel håll, till exempel skatter som gynnar bilism.

3.   Långsiktiga mål och spelregler, som går att justera när verkligheten ändrar sig.

-  Jag skulle gärna se att Sverige tar på sig rollen som föregångare här. Danmark är bäst i världen på vindkraft och Norge på elbilar. Sverige skulle kunna bli ett modelland för fossiloberoende fordonsflotta.

Artikeln är en utdrag från en längre artikel från Trivectors magasin 2038 höstvintern 2016/17.