Förstå framtiden först

Nyhet

Lund bäst i Sverige på hållbara transporter

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för andra gången på tre år kommunrankningen SHIFT. Lunds kommun får högst totalpoäng, framför allt för en jämn och hög resultatnivå för rankningens olika indikatorer. Glädjande är att många av kommunerna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år.

Lund får höga poäng för sitt långsiktiga framgångsrika arbetssätt med hållbara transporter och för arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Lund har bland annat en stor andel 30-gator, bra cykelinfrastruktur, bra kollektivtrafik och ett långvarigt arbete med mobility management, dvs att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Resultaten och vinnaren presenteras vid ett evenemang i Almedalen tisdagen den 5 juli.

-  Det är ett mycket målmedvetet arbete som gör att vi nått toppositionen inom hållbara transporter. Vår styrka är bredden av åtgärder och en långsiktig tydlig strategi. Vi har en stark tillväxt, samtidigt som all trafikökning ända sedan år 2000 kunnat ske helt med hållbara transporter, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Gävle prisas för cykelöverfarter

Samtidigt får Gävle kommun ett särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med cykelöverfarter. Gävle kommun har byggt 40 cykelöverfarter och ett antal cykelpassager med syfte att förbättra framkomligheten för cyklister. Åtgärden har en viktig symbolisk betydelse där cykeln prioriteras framför bilen.

Det är nu tredje året i rad som konsult- och forskningsföretaget Trivector gör SHIFT kommunrankning

-  Genom att göra en kommunrankning vill vi lyfta fram den stad i Sverige som är mest framgångsrik när det gäller att skapa ett transportsystem för hållbar utveckling, och inspirera andra kommuner att följa efter,, berättar Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT2016

Rankning baserad på flera källor

SHIFT baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från exempelvis STRADA (databas över olyckor), nationella resvaneundersökningen, Boverkets Miljömålsenkät och siffror som inrapporterats via Energieffektiviseringsstödet. I årets rankning deltar alla kommuner med mer än 30 000 invånare i centralorten (39 st).

Tio i topp SHIFT2016

(förra årets placering inom parentes)

1 Lund  (2)
2 Stockholm  (6)
3 Gävle  (5)
4 Örebro  (3)
5 Malmö  (1)
6 Västerås  (8)
7 Umeå  (9)
8 Eskilstuna  (11)
9 Göteborg (7)
10 Linköping  (4)

Mer information

Läs mer om kommunrankningen och resultatet i PM SHIFT 2016
SHIFT2016 kommunrankning för hållbara transporter

För mer information, kontakta Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT2016, 010-456 56 16 eller Björn Wendle, marknadschef, 010-456 56 09.

 

Definition cykelöverfart: Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timme.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv