Förstå framtiden först

Nyhet

Mät på rätt sätt - skapa kunskap

Händer det att du mäter utan att förstå varför? Att du mäter många faktorer utan att använda informationen till något? Att informationen från dina mätningar kommer när det är för sent att agera? Eller att ni mäter det ni tycker är viktigt på er avdelning, men inte vet hur det stämmer med helheten?

Att mäta på rätt sätt är lätt! I många verksamheter görs det dock mer komplicerat än det behöver vara och det finns några fällor att gå i.

Utgå från det som är viktigt

Att utgå från vad som är viktigt att mäta innan vi sätter igång att mäta är centralt, likaså att vi vet vad vi ska göra med mätresultaten. En vanlig fälla är att vi ersätter analysen av vad som är viktigt med att vi mäter allting och därmed inte ser de viktigaste mönstren. En annan fälla är att vi tror att alla mått måste vara kvantitativa och exakta – men det som är viktigt är inte alltid möjligt att mäta exakt och det ger oss ändå nödvändig information! Många organisationer går också i fällan att inte ha någon idé om hur mätresultaten ska användas. Resultatet blir då att mätningen får ett egenvärde men används inte för att utveckla och förbättra verksamheten – det blir bara en kostnad som aldrig ger effekt.

Förstå vad som skapar värde

Det är viktigt att alla involverade förstår varför vi mäter och hur resultaten används. Mätningarna ska användas för att styra och utveckla verksamheten, genom att påverka beteenden, och inte för att kontrollera och övervaka medarbetarna. Alla medarbetare förtjänar att förstå de övergripande målen för verksamheten och vad som skapar värde för kunden. Då blir det också lättare att skapa delaktighet när åtgärder sätts in.

Mer information

Visar era mätningar och rapporter verkligen hur det går för verksamheten? Var temat för en rad frukostseminarier som Trivector gav i november 2016. Vi bjuder återkommande in till frukostseminarier. Läs om våra kommande evenemang.

Vill du veta mer om mätning, gå vår kurs Utveckla mätsystem för processer. Du är också välkommen att kontakta Gunilla Lindström, 010-456 57 84.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv