Förstå framtiden först

Nyhet

Med förståelse för företagets alla delar

Att skapa ett ledningssystem som griper över verksamhetens alla processer, och involverar samtliga anställda kräver stor kunskap och erfarenhet om hur verksamheter fungerar. Det behövs en förståelse för verksamhetens alla delar och samtidigt en förmåga att se helheten.

Trivector LogiQs senaste nytillskott Michael Lundgren kan hjälpa till med just detta. Michael kommer närmast från Sony Mobile, och har bl a arbetat inom mobiltelefoni-branschen i arton år.

Erfarenhet från verksamhetens alla delar

Michael har bland annat arbetat med global produktledning och portföljhantering, produktutveckling, inköp, global försäljning, global IT där med fokus på compliance och förbättringsarbete, HR-frågor och ledarskap. Från dessa olika områden har han också lång och bred erfarenhet från utveckling av integrerade ledningssystem och globala och tvärfunktionella förbättringsprojekt, från bl a ABB, Ericsson, Sony Ericsson och nu senast Sony Mobile. Michael är också lead auditor för ISO 9001 och 14001 samt har erfarenhet både från att vara chef och att vara fackordförande.

- Michael har en ganska unik kompetens genom sin teoretiska och praktiska kunskap från alla normalt förekommande delar i ett företag. Denna generalistkunskap är starkt efterfrågad bland våra kunder, menar Anders Ljungberg, vd Trivector LogiQ. Michael är redan i full gång med flera kundprojekt.

Mer information

Vill du veta mer om vår helhetssyn på verksamheten och hur vi kan hjälpa dig, kontakta gärna Michael Lundgren eller Anders Ljungberg.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv