Förstå framtiden först

Nyhet

Medarbetarnas koldioxidbesparing gav fem cyklar till UNICEF

Trivector har just avslutat årets Sunt vägval-kampanj. Tillsammans har medarbetarna som deltagit i kampanjen sparat in 76 kg koldioxid jämfört med motsvarande resor ett par veckor före kampanjstart. Koldioxidbesparingen innebär att Trivector skänker fem cyklar till UNICEF till barn, barnmorskor och hälsovolontärer så att de kan gå i skolan och besöka avlägsna platser.

Uppmuntrar sunda vägval till och från arbetet

Drygt hälften av Trivectors medarbetare har deltagit i kampanjen som går ut på att uppmuntra sunda vägval till och från arbetet. I år har vi lagt extra fokus på att uppmuntra fysisk aktivitet som gång och cykel, men naturligtvis premieras även kollektivtrafikresor och samåkning. Omräknat i förbrukade kalorier cyklade och gick deltagarna i kampanjen till ett värde motsvarande 107 chokladkakor per vecka.

Mer information

Vill du veta mer om Trivectors Sunt vägval-kampanj, kontakta Kristoffer Levin, 010-456 56 24 som samordnat kampanjen.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv