Förstå framtiden först

Nyhet

Mycket nytt i nya TRAST

Nyligen lanserade Trafikverket och SKL den tredje utgåvan av handboken TRAST, Trafik för en attraktiv stad.

Den senaste versionen bjuder på många nyheter: mer om gångtrafik, mer om hälsoaspekterna och hur befolkningens hälsa kan påverkas genom stadsplanering, mer om parkering och dess betydelse för att påverka utvecklingen mot hållbara transportsätt, och mer om hur belysning skapar attraktiva och trygga stadsmiljöer. Här finns också ett längre stycke om jämställdhet, likheter och skillnader mellan SUMP och trafikstrategier, mer om citylogistik och nytt inslag om handelspolicier i samband med att handel ska etableras i kommunen. Dessutom är kapitlet om trafiksäkerhet rejält omarbetat.

TRAST fogar in trafiksystemet i sitt sammanhang

TRAST är en handbok i trafikplanering, i första hand för kommuner som vill ta fram en trafikstrategi. Målgruppen är dels de handläggare som aktivt arbetar med att ta fram trafikstrategier, dels politiker, förtroendevalda och övriga som vill utveckla staden och skapa en god livsmiljö.

Många experter har deltagit

Omkring 60 experter, däribland Trivector, har deltagit i arbetet med att se över TRAST och uppdatera innehållet.

-    Vår förhoppning är att ännu fler kommuner ska inse värdet av att skapa en trafikstrategi, säger Elin Sandberg på Trafikverket. Syftet med TRAST är att inspirera. En trafikstrategi behöver inte vara så omfattande, fem sidor kan räcka. Det viktiga är att belysa processen och att aktivera alla tänkbara intressenter.

Skickats till alla kommuner

Den nya utgåvan av TRAST har presenterats på konferenser och skickats ut till alla kommuner.

-    En av de organisationer som visat stort intresse för TRAST är Svenska stadskärnor som har stort nätverk inom handel och fastighetsägare. Det ska bli spännande att se om de kan stimulera fler kommuner att ta fram en trafikstrategi, säger Elin Sandberg.

TRAST-familjen

Förutom TRAST Handbok, finns TRAST-guiden, TRAST-guiden en checklista, Introduktion till TRAST samt ett stort antal fördjupningar inom olika ämnesområden. Samtliga TRAST-publikationer finns att ladda ner från SKLs webbplats och Trafikverkets webbplats

Mer information

Läs mer om trafikstrategier som utgår från TRAST eller kontakta Björn Wendle, 010-456 56 09, för mer information.