Förstå framtiden först

Nyhet

Nu gör mobilen resvaneundersökningen

Nu kan din telefon berätta för kommunens trafikplanerare när och vart du brukar resa, och med vilket färdmedel. Kunskapen om hur vi reser behövs för att kommunen eller regionen ska kunna planera trafiksystemet på bästa sätt. Idag görs resvaneundersökningar oftast med enkäter, men högt tempo och informationsöverflöd gör att allt färre av de tillfrågade hinner och orkar svara.

Med mobilens hjälp kan vi nu höja svarsfrekvensen och kvaliteten på den insamlade informationen. Appen TRavelVU som trafikkonsultföretaget Trivector tagit fram med hjälp av kollegorna på Trivector System, bygger på att trafikanternas rörelser följs av deras mobiltelefoners GPS. För trafikplanerarna ger det möjlighet att få bättre kunskap kring våra resvanor. Som trafikant får du intressant information om hur mycket du färdats stillasittande under dagen respektive hur mycket du gått eller cyklat.

Rätta dina resor själv

För varje del av din resa (t ex från hemmet till busshållplatsen) tar TRavelVU fram information om tid, färdmedel/aktivitet, sträcka, hastighet och resväg. Som användare granskar du analysen i din mobil, ändrar om det behövs och godkänner att beskrivningen av dagen är rätt.

Goda analysmöjligheter

TRavelVU ger stora vinster för trafikplanerarna. Bättre precision vad gäller avstånd, tid och geografisk information ger möjligheter till mer detaljerade och geografiska analyser. Det går till exempel att få fram kartor som visar hur transportsystemet används av olika färdmedel och grupper och analyser av väntetider i kollektivtrafiken vid olika tider och platser.

Mer information

Läs mer om appen TRavelVU - resvaneundersökningar med mobilen

Läs mer om resvaneundersökningar

Vill du veta mer om TRavelVU, eller ladda hem beta-versionen, kontakta Emeli Adell, 010-456 56 22.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv