Förstå framtiden först

Nyhet

Nu korar vi staden som är bäst på hållbara transporter 2016

För tredje året i rad utser Trivector den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

Vi på Trivector har arbetat med hållbara transporter i mer än 25 år. Det har hänt mycket inom området, men det räcker inte. Därför vill vi nu öka fokus på hållbara transporter genom att visa vilka kommuner som redan kommit långt och genom att göra en kommunranking och lyfta fram den stad i Sverige som är mest framgångsrik när det gäller att skapa ett transportsystem för hållbar utveckling.

Data från flera källor

SHIFT2016 – rankning av hållbara transporter i svenska städer, baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från exempelvis STRADA (databas över olyckor), nationella resvaneundersökningen, Boverkets Miljömålsenkät och siffror som inrapporterats via Energieffektiviseringsstödet. Utifrån uppgifterna i dessa källor tilldelas varje kommun ett visst antal poäng. Metoden bygger på det europeiska benchmarkingsystemet Ecomobilty Shift. Den kommun som får högst poäng kommer utses till vinnare av SHIFT 2016.

Prisutdelning i Almedalen

Alla kommuner med huvudorter med mer än 30 000 invånare i Sverige har bjudits in att delta via en enkät. Resultaten och vinnaren kommer att presenteras vid ett festligt evenemang i Almedalen tisdagen den 5 juli. Samtidigt delas pris ut till den kommun som varit mest innovativ.

Mer information

Läs mer om Kommunrankning SHIFT2016.
För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.