Förstå framtiden först

Nyhet

Ny bussterminal i Umeå klarar ökat bussresande

Umeås bussterminal ska byggas om för att klara hantera ett fördubblat kollektivtrafikresande och för att den behöver bli mer tillgänglig och trafiksäker. För kommunen är det också viktigt att den nya bussterminalen blir en trivsam plats att vistas på. Den 25 augusti antog tekniska nämnden det gestaltningsförslag som Trivector tagit fram tillsammans med WSP Samhällsbyggnad och Wingårdhs arkitektkontor.

Mittrefug ger smidiga byten

Den nya bussterminalen kommer få en mittrefug på Vasaplan där stadsbusslinjerna koncentreras. Regionbusstrafiken kommer att flyttas till Västra Kyrkogatan. En mittrefug effektiviserar för busstrafiken och gör det möjligt att behålla bussterminalen mitt i centrum.

- För resenärerna blir det smidiga byten mellan olika stadsbusslinjer tvärs över refugen och där kan de också hitta all trafikantinformation de behöver, berättar PG Andersson, Trivector.

- Genom att vi koncentrerar kollektivtrafiken och alla väntande bussresenärer till mittrefugen gör vi också plats för andra aktiviteter längs med Vasaplans kanter, till exempel uteserveringar och olika typer av sittplatser. Det gör Vasaplan till en trevlig plats att vara på. Mittrefugen och tydligt utmärkta passager medför också att de gående endast behöver korsa ett körfält i taget vilket ökar trafiksäkerheten.

Mer information

Läs mer om Umeås nya bussterminal
Läs mer om utformning av stationer och terminaler
eller kontakta PG Andersson, Trivector, 010-456 56 04.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv