Förstå framtiden först

Nyhet

Ny förstudie: Transport som tjänst vid bostaden

En ny förstudie om EC2B, Trivectors koncept för transport som tjänst kopplat till bostaden, visar att det finns goda förutsättningar att genomföra ett pilotprojekt i Malmö.

Malmö stad är intresserad av konceptet och diskussioner pågår med ett par intresserade fastighetsbolag. Köpenhamns kommun och deras kollektivtrafikorganisation är också intresserade av konceptet, men kopplingen till bostaden är svårare att få till på grund av annorlunda regelverk för parkering vid bostaden.

Utgår från bostaden

Konceptet EC2B utgår från resenärens bostad. Istället för att äga en egen bil betalar du för transport som tjänst. I tjänsten kan du plocka samman de transportsätt du önskar – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, samåkning, hemleverans etc. Allt hanteras genom en digital plattform.

- Fler och fler människor attraheras av idén att inte behöva äga utan istället hyra eller dela. Då blir det logiskt att även se på transporter som en tjänst, säger Björn Wendle, Trivector.

Värde för flera

Det är inte bara resenärerna som vinner på EC2B. Tjänsten skapar också värde för fastighetsägare, som kan förhandla ner antalet parkeringsplatser i anslutning till bostaden, för staden som får färre bilar på gatorna, och för transportoperatörerna som får nya kunder.

Förstudien gjordes av Trivector tillsammans med Malmö stad, Köpenhamns kommun och Movia. EC2B har under 2016 fått stöd från det europeiska innovationsnätverket Climate-KIC och Trivector arbetar nu på att finslipa affärsmodellen. Planen är att implementera EC2B i flera pilotprojekt.

Mer information

Läs mer om EC2B, transport som tjänst

Läs studien: Feasibility study MaaS – A business case for EC2B

Eller kontakta Björn Wendle, 010-456 56 09.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv