Förstå framtiden först

Nyhet

Ny guide för stadsutvecklingsprojekt i planeringsskedet

Nu är det möjligt att ta en förhandstitt på guiden för Citylab Action. Förhandsversionen finns tillgänglig för nedladdning på Sweden Green Building Councils webbplats. Innehållet är klart och fastställts av Sweden Green Building Council. Det som återstår är vissa layout-ändringar. Den färdigställda guiden kommer att publiceras senare i år.  

Visar mål och indikatorer för certifiering

Guiden ska ses som ett stöd till stadsutvecklingsprojekt i planeringsskedet, för att visa de mål och indikatorer som gäller ifall man vill certifiera sitt hållbarhetsarbete. Guiden kan även användas som vägledning för projekt som medverkar i Citylab Action, men som inte siktar mot en certifiering.

Sex års arbete bakom

Arbetet med Citylab Action inleddes för sex år sedan med projektet "HCS - hållbarhetscertifiering av stadsdelar". Tusentals engagerade personer från privata och offentliga verksamheter och akademi har varit med och påverkat utvecklingen av systemet. Trivector har deltagit som experter på hållbara transporter.

Mer information

Karin Neergaard, 010-456 56 16

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv