Förstå framtiden först

Nyhet

Ny studie: Gå eller cykla till jobbet – bra sätt nå folkhälsomål

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderar Folkhälsomyndigheten minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka, där varje pass ska vara minst tio minuter. En ny rapport visar att de allra flesta som går eller cyklar till jobbet rör sig aktivt i tio minuter eller mer, många också 30 minuter per dag om tur och returresan läggs samman.

Gå till och från jobbet kan täcka motionsbehovet

Studien visar också att de personer som alltid går och de som alternerar mellan gång och cykling normalt även når Folkhälsomyndighetens rekommendation om 150 minuters fysisk aktivitet per vecka enbart genom sin arbetspendling. Lite sämre var det med de pendlare som, om de ska ta sig till jobbet med egna ben, alltid väljer cykeln. De når bara upp till målet om 150 minuters fysisk aktivitet under vår och höst och kan behöva komplettera med annan fysisk aktivitet under vintern. Forskningsresultatet understryker behovet av bättre möjligheter till vintercykling.

Fotgängare väjer inte för vädret

De aktiva pendlarna gjorde i genomsnitt mellan 230- 390 aktiva resor per år, fotgängare och de som alternerade gjorde fler resor än de som alltid väljer cykeln. Studien visar också att ur hälsoperspektiv är det bättre med många korta turer, framför få långa.

Det är fotgängare och cyklister i Storstockholmsområdet som fått svara på frågor om sina resvanor. Respondenterna har sedan delas upp i tre grupper: fotgängare, cyklister och de som alternerar mellan gång och cykling.

Publicerad i MDPI

Studien har genomförts av Erik Stigell, GIH Stockholm och Peter Schantz, GIH Stockholm samt Umeå universitet. Rapporten har publicerats på International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI i december 2015, där den också kan laddas ner. Erik Stigell arbetar idag med liknande frågor på Trivector.

Mer information:

Läs artikeln: Active Commuting Behaviors in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kontakta Erik Stigell, Trivector, 010-456 56 79.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv