Förstå framtiden först

Nyhet

Nytt linjenät för Uppsalas stadsbussar

Uppsalas befolkning ökar i snabb takt och därmed växer behovet av en attraktiv kollektivtrafik. Uppsalas linjenät behöver utvecklas för att kunna hantera befolkningsökningen. Linjenätet måste också vara enkelt att förstå och snabb och bekvämt att åka med för Uppsalas invånare.

Trivector har hjälpt Kollektivtrafikförvaltningen att ta fram strategier för hur det nya linjenätet ska utvecklas och drivit arbetet med att utveckla ett nytt linjenät. Trivector har även analyserat effekterna av det nya förslaget.

Mer information

Så ska fler ta bussen i Uppsala

Nya utmaningar för kollektivtrafiken

Kontakta gärna Malin Gibrand för mer information, 010-456 56 72.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv