Förstå framtiden först

Nyhet

Presentationer från seminarier i Almedalen

Se presentationerna från seminarierna i Almedalen.

Tack till alla som deltog på våra seminarier i Almedalen, både publik och paneldeltagare. Ni hjälpte oss att göra tisdagen till en mycket bra dag, med många givande och intressanta diskussioner och mycket mingel.

Nedan finns presentationerna som hölls.

Bilen står stilla 97% av tiden – borde vi dela mer?

Stora ytor används idag för parkering av bilar som endast används 3% av tiden. Med i snitt 1,2 personer per bil är dessutom hela 75% av kapaciteten i dagens biltransporter outnyttjad. Kan delningsekonomin med bilpooler och samåkning bidra till ett mer effektivare nyttjande av transportsystemet?
Se presentationen

Hur svårt kan det vara att ställa om transportsystemet – Om vägen till hållbarhet

All expertis och alla utredningar om vägen till ett hållbart transportsystem är tydliga med att effektiviseringar och teknik inte räcker för att nå målet om klimat och hållbar utveckling. Biltrafikarbetet måste även minska om målet ska nås. Varför fokuserar då så mycket i debatten på teknik?
Se presentationen

Ingen parkering – ingen handel?

Parkering är ett kraftfullt verktyg kommuner har för att styra och skapa en tillgänglig och tät stad. Men är detta i konflikt med handelns önskemål om bilparkering? Handlar bilburna kunder mer än andra? Skrämmer avgifter bort kunder? Hur ska man tänka kring parkeringsfrågans utbud och reglering?
Se presentationen

Hur bidrar hållbara transporter till stadsutveckling?

Hållbara transporter är en förutsättning för alla växande städer. God stadsmiljö går inte att uppnå om det finns problem med trafikbuller, trängsel och dålig luft. Hur kan transportsystemet bidra till hållbar stadsutveckling? Och hur stimuleras en sådan utveckling? Vilken svensk stad är bäst 2016?
Se presentationen

Hur får vi hållbara godstransporter i den attraktiva staden?

Godstransporter – och värdet de för med sig - är helt avgörande för att en attraktiv stad. Samtidigt innebär förtätning och höga ambitioner kring attraktiva städer allt högre krav på att stadens ytor används effektivt. Hur kan staden och marknaden samverka bättre kring effektiva godstransporter?
Se presentationen

Vem behöver självkörande bilar?

Självkörande bilar är mycket uppmärksammade just nu. Vad beror detta på? Finns det ett stort konsumenttryck för att slippa köra själv? Eller kommer trafiksäkerhetsvinsten att vara så stor att vi måste robotisera fordonen? Vad vet vi om den verkliga nyttan med de autonoma fordonen?
Se presentationen