Förstå framtiden först

Nyhet

Ramavtal med Kammarkollegiet genom PWC

Trivector finns som underkonsult till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på ramavtalet inom kammarkollegiet gällande organisations- och verksamhetsutveckling. Kammarkollegiets avtal gäller alla statliga myndigheter och verk i Sverige.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén. Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform. Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering. Avtalet gäller i 2,5 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2,5 år.

För Trivector öppnar avtalet möjligheter att kunna stödja alla statliga myndigheter och verk med främst processbaserade ledningssystem och tjänster kring organisation- och verksamhetsutveckling. Ramavtalen underlättar för myndigheter och verk att göra avrop inom organisations- och verksamhetsutveckling istället för att skapa unika upphandlingar var och en för sig. 

Mer information

För mer information, kontakta försäljningschef Mikael Elvander, 010-456 57 88.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv