Förstå framtiden först

Nyhet

Sju kommuner prioriterar cyklister framför bilister

Kommunrankningen SHIFT 2016 visar att det hänt saker på cykelsidan i Sverige. Sju kommuner har infört cykelöverfarter för att förbättra framkomligheten för cyklister: Gävle, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Eskilstuna, Östersund och Nacka. Gävle tillhör de kommuner som ligger längst fram. Där har de infört 40 cykelöverfarter i huvudcykelvägnätet och är på gång med fler.

Viktig signal till trafikanterna

Cykelöverfarterna är en viktig signal till bilisterna att cykeln går före och är ett sätt att prioritera cyklisternas framkomlighet. Mediankommunen, bland de ca 40 största kommunerna i Sverige, lägger ca 190 kr/invånare och år på cykelinvesteringar de närmaste tre åren. De kommuner som satsar mest på cykling lägger mer än 300 kr/invånare. Mediankommunen lägger ca 17 procent av trafikinvesteringarna på cykel.

Pris till den kommun som är bäst på hållbara transporter

För tredje året i rad utser Trivector den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter. Genom att göra en kommunranking vill vi lyfta fram den stad i Sverige som är mest framgångsrik när det gäller att skapa ett transportsystem för hållbar utveckling. Resultaten och vinnaren kommer att presenteras vid ett festligt evenemang i Almedalen tisdagen den 5 juli. Samtidigt delas pris ut till den kommun som varit mest innovativ.

Mer information

Läs mer om Kommunrankning SHIFT2016.
För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

 

Definition cykelöverfart: Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv