Förstå framtiden först

Nyhet

Skall vi nå klimatmålen måste vi släppa fossilerna

Nu är det dags för COP21 i Paris. Mötet som det talas om som ”nu eller aldrig” om vi skall klara 2-gradersmålet. Förhoppningsvis kommer länderna överens om åtgärder som tar oss en bra bit på väg mot detta mål.

Ny teknik och ändrat beteende

Det krävs omfattande åtgärder inom flera områden för att nå målet. Ny teknik är en viktig del för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Men det krävs också betydande förändringar i beteende. Dessa förändringar kräver omställning till ett mer transportsnålt samhälle där gång, cykel och kollektivtrafik har en viktig del. Åtgärder presenterades i FFF-utredningen för två år sedan.

På väg mot ett fossilfritt Sverige

Just nu sker en mobilisering på flera håll. Många företag har skrivit under regeringens upprop på väg mot ett Fossilfritt Sverige. 2030-sekretariatet har bildats för att säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. 2030-sekretariatet fungerar som prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer. Sedan oktober 2015 är Trivector partner i 2030-sekretariatet. Vår ambition med detta partnerskap är att kunna vara pådrivare i arbetet, och speciellt när det gäller beteendedelen.

Mer information

För mer information om 2030-målet och 2030-sekretariatet, kontakta Christer Ljungberg, 010-456 56 01, eller Karin Neergaard, 010-456 56 16.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv