Förstå framtiden först

Nyhet

Södra Värtan planeras för lågt bilinnehav

Närmare 12  000 bostäder och 35 000 arbetsplatser ska byggas mellan färjepirerna i Södra Värtahamnen i Stockholm. Husen kommer byggas tätt och högt. De flesta bostadskvarter blir omkring tio våningar höga och längst ut mot vattnet byggs ett hus på omkring 25 våningar. Området kallas Södra Värtan och är en del av Norra Djurgårdsstaden. Det ska säljas in som ett bostadsområde för stadsmänniskor som älskar naturen. Här blir det möjligt att gå eller cykla längs med havet, samt att bada och sola utomhus på sommaren.

Fotgängare och cyklister prioriteras

I Södra Värtan kommer fotgängare och cyklister att prioriteras. Planförslaget innehåller promenadvänliga gångfartsgator och infrastruktur anpassad för olika typer av cyklar. Kollektivtrafiken kommer utgöra navet i transportsystemet. Området är planerat för att främja ett lågt bilinnehav och bilnyttjande. Stort arbete har lagts på att analysera parkeringsbehov för cykel och bil, möjligheter till samutnyttjande och hur parkeringen ska regleras och utformas.

Bakom planförslaget står AIX Arkitekter, Trivector och AJ Landskap som tillsammans tagit fram inriktningen för områdets utveckling och lagt grunden för fortsatt planarbete.

Mer information

För mer information om projektet, kontakta Malin Gibrand, 010.456 56 72.