Förstå framtiden först

Nyhet

Stadsutveckling med Minecraft

Att ta del av våra yngsta medborgares perspektiv är inte bara en fråga om demokrati, utan ger också svar på hur vi skapar en stad för alla. Men hur får man ungdomar att engagera sig i stadsutveckling? Och hur får man in de ungas synpunkter och förslag när nya områden ska planeras?

Involvera unga på lika villkor

När området Råbykungen i Lund skulle utvecklas ville Urban Innovation Lab skapa en annorlunda process som involverade ungdomar och barn på lika villkor som vuxna. Ur idén föddes projektet Young Urban Innovation.
-    Ungdomar och vuxna deltog i projektet på lika villkor, men det var ungdomarna som var mest strukturerade och organiserade. Det var också ungdomarna som nådde längst vad gäller resultat och presentation.  Att engagera unga i “vuxna frågor” stärker deras självbild och skapar på sikt välmående och engagerade vuxna individer, berättar Maja Manner på Urban Innovation Lab.

Arkitekttävling

Ur Young Urban Innovation utkristalliserades två konkreta projekt varav ett fick namnet Byggkrossen och som drogs igång av LKF och Veidekke Bostad tillsammans med Urban Innovation Lab. Byggkrossen var en arkitekttävling för ungdomar mellan 8 och 12 år och syftade till att få fram idéer till ett verkligt kommande byggprojekt i kvarteret Råbykungen. Plattformen för projektet var dataspelet Minecraft, ett program som många unga känner väl till.

Ungas perspektiv och värderingar

Tävlingsdeltagarna fick välja mellan två klasser, ”Controlled” där förutsättningarna var definierade och ”Freestyle” där de tävlande fick skapa helt fritt.
-    Till vår förvåning valde de allra flesta unga tävlingsklassen ”Controlled”. Ungdomarna menade att ”Freestyle” håller de jämnt på med hemma, berättar Maja.
Resultatet utmynnade i 71 olika gestaltningsförslag och cirka 100-120 tävlande ungdomar.
Projektet bekräftade tidigare undersökningar som visat att de värden i staden som ungdomarna värderar högst är:
•    Miljö och grönska
•    Kollektivtrafik
•    Säkerhet och trygghet
•    Aktiviteter och sociala möjligheter
•    Bostäder för alla
•    Billiga lokaler för företag och näringsliv
-    Eftersom ungdomarna är den generation som ska leva i de byggnader och med de planer vi skapar idag är det högst väsentligt att väva in de ungas perspektiv och värderingar. Och ungdomarna är gärna med, så länge de får delta på lika villkor som de vuxna, berättar Caroline Ljungberg, Urban Innovation Lab och Trivector.

Mer information

För mer information, kontakta gärna Maja Manner, 0704 646 726 på Urban Innovation Lab eller Caroline Ljungberg, 010-456 56 19 Urban Innovation Lab och Trivector.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv