Förstå framtiden först

Nyhet

Stavanger satsar på trådbussar

Det blir trådbussar som ska trafikera bussvägen mellan Sandnes och Stavanger på Nord Jären i Norge från sommaren 2021. Detta beslutade Fylkestinget i Rogaland den 20 oktober 2015. Bussvägen som nu byggs på Nord Jären blir totalt 45 km lång och därmed Europas mest omfattande BRT (Bus Rapid Transit) system. Valet av driftform har utretts under 1,5 år och alla tänkbara driftformer har studerats. Kravet på bussvägen är trafik med 18-24 meter långa bussar som ska ha mycket hög driftsäkerhet och ska vara väl beprövade. Till slut stod valet mellan dieselbussar och trådbussar då dessa tekniker visat sig vara de enda som uppfyllt alla krav.

Vill minimera miljöbelastningen

Valet föll nu, med stor majoritet, på den elektriska trådbussen då den även bidrar till att minska miljöbelastningen från bussvägen. Nord Jären kommer därmed att från 2021 ha ett av Europas största trådbuss-system. Samtidigt studeras batteribussar och biogasbussar för det sekundära bussnätet på Nord Jären som komplement till bussvägen. Trivector har bistått Rogalands Fylkeskommun under de senast 2 åren när det gäller att utforma en bra trafik med tydliga krav på driftsäkerhet. Nu kommer arbetet att gå vidare med att söka statsbidrag för trådbussens infrastruktur. Trivector kommer att fortsätta stötta Rogaland med kunskap om trådbussdrift och göra fördjupade studier under det kommande året inför upphandlingen av systemet.

Mer information

PG Andersson, 010-456 56 04