Förstå framtiden först

Nyhet

Stockholmskommuner tar nya krafttag i sitt trafiksäkerhetsarbete

Det händer saker inom trafiksäkerhetsområdet. För ett par år sedan lanserade SKL den nya Trafiksäkerhetsrevisionen och Trafiksäkra staden – och nyligen gick regeringen ut med sin nysatsning på Nollvisionen. Flera kommuner tar nu nya krafttag i trafiksäkerhetsarbetet.

Trafiksäkerhetsprogram i Haninge

Haninge kommun är i sluttampen av arbetet med sitt trafiksäkerhetsprogram.

- Trafiksäkerhetsprogrammet har varit ”väldigt värdefullt för oss som redskap i arbetet när vi ska jobba vidare. Gedigen sammanställning av nuläget och olycksbild. Visade att många oskyddade trafikanter skadas i singelolyckor vilket ger stöd för satsningar på drift och underhåll.”

Helena Hartzell, trafikchef på Haninge kommun

 

Trafiksäkerhetsrevision i Vallentuna

I Vallentuna kommun är man just nu mitt uppe i en trafiksäkerhetsrevision som blir ett avstamp för fortsatt trafiksäkerhetsarbete – exempelvis för ett trafiksäkerhetsprogram.

- ”Vallentuna kommun har inte haft någon långsiktighet i trafiksäkerhetsarbetet utan utfört åtgärder när det inträffat olyckor eller vi fått in klagomål från invånarna. Trafiksäkerhetsrevisionen ska hjälpa oss med att kunna fokusera på ett mer långsiktigt trafiksäkerhetsarbete där nyttan med åtgärderna får styra vad som ska göras och inte den som klagar mest. Vilka förändringar i vårt arbetssätt som blir aktuella återstår att se, men redan nu har vi startat upp ett mer fokuserat arbete med säkra skolvägar.”

Daniel Jäderland, trafikplanerare på Vallentuna kommun

Mer information

Läs om Flera vägar till Nollvisionen eller kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv