Förstå framtiden först

Nyhet

Trivector klimatkompenserar genom linbaneprojekt i Colombia

Trivector klimatkompenserar för 2015 års koldioxidutsläpp på totalt 123 ton genom att bidra till finansieringen av ett CDM-projekt där linbanor ersätter dieselbussar i staden Medellin i Colombia.

Tre linbanor är på plats och fler är under uppbyggnad. Linbaneprojektet har flera syften. Ett är att utveckla säker, miljövänlig och bekväm kollektivtrafik som minskar koldioxidutsläppen och förbättrar luftkvaliteten i staden. Ett annat syfte är att förbättra ekonomin för invånarna i de bergiga områdena i Medellin. Linbanorna ger kortare restider och minskade reskostnader och har också lett till en dramatisk nedgång i brottsligheten i de områden där linbanorna finns.

Bättre villkor för lokalbefolkningen

- Vi har valt att klimatkompensera i det här projektet eftersom det både bidrar till minskade klimatutsläpp och ger en ökad social hållbarhet. Dessutom ligger det väldigt tydligt inom ett av områdena som Trivector arbetar med, att skapa ett mer effektivt och hållbart transportsystem, berättar Emma Lund, miljösamordnare på Trivector.

Trivector arbetar aktivt med att minska verksamhetens koldioxidutsläpp. I första hand arbetar vi med att minska vår direkta miljöpåverkan från arbetsresor, tjänsteresor, el och värme. I andra hand klimatkompenserar vi för de utsläpp som vi trots våra ansträngningar ändå ger upphov till.

Mer information

Läs mer om projektet Cableway replaces diesel buses.
Läs mer om Trivectors arbete för ett hållbart samhälle.

Kontakta Emma Lund, miljösamordnare, 010-456 56 30 eller
Christer Ljungberg, vd, 010-456 56 01.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv