Förstå framtiden först

Nyhet

Trivector testar Besançons nya spårväg

Besançons nya spårväg öppnade 2014. Genom att stadens folkmängd är något större än Lunds med drygt 100 000 invånare, blir Besançons nya spårväg intressant som jämförelseobjekt. Mats Améen och Stig Hammarson, två kollektivtrafikexperter från Trivector, har provåkt den nya spårvägen.

Besancon ligger i östra Frankrike. Trivector besökte staden i maj 2016.

Redan utanför stationen Besançon Viotte mötte oss en av de prydliga blå vagnarna på linje 2, som vänder där. Enkelt kunde vi lösa vars ett dagskort i biljettautomaten, fotografera lite och sedan stiga på vagnen. Vi åkte hela linjen ner till den gemensamma ändhållplatsen Hauts de Chazal i söder. Sträckningen är mycket slingrig och bland annat tvärar den diagonalt över två torg.  I den gamla stadskärnan, med anor från romartiden, är det ibland bara 2 meter från vagnssidan till husväggarna.

Går på gräs mitt i gatan

I centrum är det låga hastigheter – ibland inte mycket mer än gångfart. Men så snart man lämnat centrum går det upp till 70 km/h på gräsmatta mitt i gatan. Spårvägen är avgränsad mot körbanan med endast en flack betongkantsten – och inget staket. Längs hela linjen löper en gång- och cykelväg, som till stor del är nyanlagd.

Vid flera hållplatser finns nyanlagda pendlarparkeringar och i vissa fall bussterminaler. En betongförort passeras innan man kommer ut till ändstationen vid stadens stora sjukhus. Där ligger även vagnhallen, som hyser de 19 vagnarna.

Låg kostnad per kilometer

Spåranläggningen är elegant och omsorgsfullt utformad, men ändå till väldigt låg kilometerkostnad. Exempel på besparingar man har gjort är att t ex använda fjäderväxlar i ändstationerna (utan motorer), återanvända den tidigare busstrafikens informationssystem och initialt bara köpa in korta vagnar (24 m). De spanska CAF-vagnarna har därmed inte större kapacitet än en dubbelledad buss, men kan förlängas till drygt 30 meter när så krävs. Men plattformarna är redan från början utbyggda för den större längden.

Hållplatsutropen i vagnen är trevliga med både fågelkvitter och operasång. Skyltningen på displayer både i och utanför vagnen fungerar perfekt. Spåren går mestadels separerade från biltrafik och med en exemplarisk signalprioritering. Däremot har man inte satsat på något kostsamt signalsystem eller automatiskt tågstopp för spåranläggningen.

Tät trafik även på helgen

Trots att vi besökte Besançon en lördag eftermiddag gick båda linjerna med kvartstrafik, vilket gjorde 7½-minuterstrafik på den gemensamma delen. Det blev därför korta väntetider när vi hoppade av en vagn för att fotografera och sedan åka vidare med nästa. När vi vandrade tillbaks uppför backen till stationen konstaterade vi att Besançon var en trevlig och intressant ny bekantskap.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta
Mats Améen, 010-456 56 29
Stig Hammarson, 010-456 56 42

Spårvagnarna rör sig respektfullt genom den gamla stadskärnan liksom medvetna om att de tillhör en annan tidsålder. Foto: Stig Hammarson

Interiör med mittdelen av vagnen närmast. Observera mannen med rullstolen till vänster. Foto: Stig Hammarson

 

Läs också om Lyon - ett mecka för kollektivtrafik.

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv