Förstå framtiden först

Nyhet

Uppsala får nytt linjenät för stadsbussarna

I augusti 2017 får Uppsala ett nytt linjenät för stadsbussarna med tolv busslinjer, varav en ringlinje. Tanken bakom det nya linjenätet är att skapa ett enklare system med färre linjer som istället har en högre turtäthet. Linjenätet är även anpassat efter stadens nya exploateringsområden. Det ska vara lätt att veta när och var bussarna går. Dessutom ska restiderna kortas ner och kollektivtrafiken bli mer pålitlig genom framkomlighetsåtgärder. Uppsalas befolkning växer och staden behöver ett attraktivt kollektivtrafiksystem så att fler väljer att resa med buss i stället för bil.

Uppsalas invånare har påverkat linjenätets utformning

Medborgarna i Uppsala har haft stort inflytande på utformningen av det nya linjenätet. Under maj 2015 genomfördes flera lokala samråd runt om i Uppsala där Uppsalas medborgare fick chansen att vara med och påverka. Med stöd av de synpunkter som kom in togs ett förslag på nytt busslinjenät för Uppsala fram. Förslaget har sedan varit ute på remiss och kollektivtrafikförvaltningen UL, har genomfört samrådsmöten på olika platser i Uppsala. Omkring 2 500 personer besökte dessa och över 2 200 synpunkter lämnades in under remisstiden. Utifrån dessa synpunkter togs det slutliga förslaget fram.

120 miljoner till förbättrad framkomlighet

I samband med att busslinjenätet görs om har Uppsala fått 120 miljoner kr genom stadsmiljöavtalen för att förbättra framkomligheten för buss.

Trivector har hjälpt Kollektivtrafikförvaltningen att ta fram strategier för hur det nya linjenätet ska utvecklas och drivit arbetet med att utveckla det nya linjenätet. Trivector har även analyserat effekterna av det nya förslaget.

Mer information

https://www.ul.se/Om-UL/Nytt-stadsbusslinjenat-2017/

Kontakta gärna Malin Gibrand, 010-456 56 72, för mer information om projektet.