Förstå framtiden först

Hållbara transporter

Utbildning inom hållbara transporter

En stor del av vårt arbete i olika uppdrag handlar om att överföra kunskap till våra kunder, vilket är en naturlig del av vårt arbetssätt. Vi medverkar även flitigt i undervisningen på högskolor och universitet och på olika kurser, konferenser och seminarier.

Vi erbjuder också egna kurser – både öppna utbildningar och skräddarsydda kurser för olika kunder och ändamål.

Kursorterna för de olika kurserna är främst Stockholm, Göteborg och Lund, men alla kurser kan även ges på andra orter om intresse finns. Kontakta kursansvarig för respektive kurs om du är intresserad av kurs på annan ort.

Olika sorters cyklar uppställda utanför kurslokal.

Kontakta oss

På de olika kurssidorna, som du når via navigeringen till vänster finns mer information om respektive kurs. Kontaktpersoner för varje kurs hittar du på respektive kurssida.

Anmäl dig här!

Anmäl dig här!

Aktuella datum för öppna kurser

Parkering i en attraktiv stad – för kommuner
26 oktober, Göteborg

Mobility Management 3.0
17 oktober, Stockholm

Sumo – för utvärdering av mobilitetsprojekt
18 oktober, Stockholm

Godstransporter i stadsplaneringen
23 maj, Stockholm

Buller Väg
10 maj, Lund, FULLT

Buller Tåg
11 maj, Lund, FULLT

Åtgärdsvalsstudie - för mer hållbart transportsystem
6 september, Stockholm

Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik
13 sept, Göteborg

Trafikanalys med Capcal
11-12 oktober, Stockholm