Förstå framtiden först

Hållbara transporter

Utbildning inom hållbara transporter

En stor del av vårt arbete i olika uppdrag handlar om att överföra kunskap till våra kunder, vilket är en naturlig del av vårt arbetssätt. Vi medverkar även flitigt i undervisningen på högskolor och universitet och på olika kurser, konferenser och seminarier.

Vi erbjuder också egna kurser – både öppna utbildningar och skräddarsydda kurser för olika kunder och ändamål.

Kursort och kurslokal

Kurserna hålls normalt i våra egna lokaler i Stockholm (Barnhusgatan 16), Göteborg (Odinsgatan 10) och Lund (Åldermansgatan 13). Eventuell annan kurslokal meddelas i god tid innan kursstarten. Kontakta kursansvarig för respektive kurs om du är intresserad av kurs på annan ort.

Olika sorters cyklar uppställda utanför kurslokal.

Kontakta oss

På de olika kurssidorna, som du når via navigeringen till vänster finns mer information om respektive kurs. Kontaktpersoner för varje kurs hittar du på respektive kurssida.

Anmäl dig här!

Anmäl dig här!

Aktuella datum för öppna kurser

Mobility Management 3.0 

17 oktober, Stockholm

Sumo – för utvärdering av mobilitetsprojekt
18 oktober, Stockholm

Buller Väg
18 oktober, Lund

Buller Tåg
19 oktober, Lund

Modern spårvägsutformning
26 oktober, Stockholm

Parkering i en attraktiv stad – för kommuner
26 oktober, Göteborg